MISSION, VISON OG STRATEGI

MISSION

Vi vil være den løsningsorienterede erhvervskommune, hvor samarbejde mellem myndigheder og erhverv omsættes til en klar identitet, en accepteret vinderkultur, åbenhed mod omverdenen og stærke alliancer med de bedste.

 

VISION

Vi vil opfattes som regionens bedste erhvervskommune, når det gælder samarbejde om værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhedernes vilkår.

ERHVERVSSTRATEGI 

Strategien skal forbedre virksomhedernes grundvilkår, fokusere på innovation, viden, udsyn og oplevelse - og sikre den rigtige indsats fra kommune og erhvervsråd.

 

Vi vil arbejde hårdt for at gøre Haderslev til en stærkere erhvervskommune og strategien beskriver retningen og rammerne for dette. Men intet er statisk - verden omkring os forandrer sig hele tiden og vi skal følge med.

VEDTÆGTER
Download Haderslev Erhvervsråds vedtægter.


Haderslev Erhvervsråd arbejder hårdt for at gøre Haderslev til en stærkere erhvervskommune