SÅDAN KOMMER DU NEMT I GANG

Der er en del ting du skal tage i betragtning, inden du tager springet med opstart af en ny virksomhed – men det er nemt, og vi hjælper dig med at finde svar på, hvad du skal gøre, når du starter en virksomhed op.

 

Har du først og fremmest stillet dig selv disse spørgsmål:

 • Kan det laves?
 • Kan det sælges?
 • Kan det svare sig?

 

Svarer du ja til disse spørgsmål, så er det bare om at komme i gang og læse videre, hvor vi tager dig igennem forretningsplanen, budgettet, CVR og hvordan du kan få hjælp med din virksomhedsopstart.

 

Lav en forretningsplan 

Det er vigtigt at du laver en forretningsplan for at få et overblik over din virksomhedsidé. Forretningsplanen skal bl.a. indeholde oplysninger om budget, finansiering, organisering, salg, markedsføring og udviklingspotentiale, og den er til for at hjælpe dig med at:

 • Strukturere og virkeliggøre egne visioner.
 • Samle faktuel viden og overbevisende informationer.
 • Træffe bedre forretningsmæssige beslutninger.
 • Overbevise banker/investorer om, at man er værd at satse på.
 • Være forberedt, og dermed få mere ud af rådgivningsmøder.

Hent en forretningsplan-skabelon.

 

Læg et budget

Budgettet udgør en meget vigtig del i forbindelse med planlægning af dine mål og strategi for virksomheden – men budgettet er ikke kun vigtig for dig og din virksomhed, den er også vigtig for eksterne interessenter, såsom banker, realkreditinstitutter osv., hvis de skal låne dig penge.

 

Det vigtigste formål med at lægge et budget er, at skabe så nøjagtigt et billede af virksomhedens udvikling i den kommende periode som muligt.

 

Alt i alt giver budgettering dig et samlet billede af den forventede økonomiske udvikling i virksomheden og hjælper dig med at:

 • Vurdere lønsomheden i den fremtidige drift.
 • Skabe et overblik over udviklingen i pengestrømmene (har virksomheden den fornødne likviditet til rådighed).
 • Udgør sammen med regnskabet en basis for analyser af afvigelser fra planerne og de forventede resultater.

 

Som virksomhed vil du typisk skulle udarbejde tre budgetter:

 • Etableringsbudget: viser, hvor meget du skal bruge for at kunne starte din virksomhed.
 • Driftsbudget: viser virksomhedens planlagte og forventede omsætning med tilhørende omkostninger for budgetperioden.
 • Likviditetsbudget: viser om du hver måned har penge nok i kassen til at betale de forventede udgifter. 

Hent de forskellige budgetskabeloner.

 

Få et CVR nummer

Når du vil starte din egen virksomhed, skal du have et CVR-nummer, som er et identifikationsnummer for virksomheder. CVR-nummeret skal bruges når en virksomhed identificerer sig selv over for myndigheder og private (fx i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv.) CVR-nummer er dog frivilligt, hvis din momspligtige omsætning er under 50.000 kr./året.

 

Med et CVR-nummer kan du få:

 • Dokumentation for din virksomhed.
 • En erhvervskonto i banken.
 • En erhvervsforsikring hos dit forsikringsselskab.
 • NemID medarbejdersignatur.

Registrer din virksomhed og få et CVR-nummer

 

Få gratis sparring

Hos Haderslev Erhvervsråd kan du få gratis individuel vejledning i opstartsfasen.
Her drejer det sig om, at få skabt et overblik over hvilke behov du har, og få dem ført ud i livet. Vejledningen består af 4 områder, og du kan læse mere om vores
gratis, individuelle vejledning.