BL Grundvandsænkning A/S

BL Grundvand A/S servicerer entreprenører o.a. der skal grave under grundvandsspejlet og udfører alle former for pumpeopgaver. Største pumpe 4.500.000 liter/time. Desuden udføres jordboring fra 10 til 100 cm i diameter.

Anlæggene designes, dimensioneres, etableres og drives. Alt efter kundens behov. Der arbejdes i Danmark og Tyskland, samt enkelopgaver i andre lande.

Jørn Isaksen
Norgesvej 49A
6100 Haderslev

Du skal indtaste dit navn.

Du skal indtaste dit telefon.

Please enter a valid value

Please check this box