Ellen Ziska

En grundlæggende værdi for mig er at øge trivslen blandt mennesker på alle niveauer privat og i lokale virksomheder.

Jeg hjælper mennesker med at slippe angst, stress og indre uro, det jeg kalder belastningsreaktioner og forstå de mekanismer, der ligger til grund for, hvorfor det bøvl opstår både privat og i arbejdslivet. Med den viden i bagagen kan den enkelte finde ind til sig selv, og bedre navigere ud fra sine ønsker og drømme i dagligdagens roller både privat og professionelt.

Min tilgang er, at alle mennesker og organisationer er unikke, og belastningsreaktioner opstår som et symptom på det relationelle møde mellem menneske og struktur og de forhåndenværende ressourcer.

Derfor afhjælper jeg belastningsreaktioner med udgangspunkt årsagen bag symptomerne i den enkeltes- og organisationens ressourcer.

Det sker gennem en øget bevidsthed og indsigt i vaner, tanker og følelser, og hvordan de påvirker mennesker og relationer. Indsigt og bevidsthed skaber gennemsigtighed og handlekraft på en måde, hvor gamle overbevisninger sættes fri. Det medfører større trivsel og energi til at være der for andre - privat og professionelt.

Mine specialer er:

  • Fysisk og psykisk stress behandling
  • Angst. Præstationsangst, eksamensangst, helbredsangst og OCD
  • Impulshåndtering. Svært ved at regulere følelser som fx vrede og ked-af-det-hed
  • Traumer
  • Søvnløshed og tankemylder
  • Tilbagevendende og uforklarlige spændinger og smerter i kroppen
  • Udbrændthed
  • Overvægt / overspisning
  • Rygestop / for stort forbrug af alkohol

Kort sagt; at hjælpe med at skabe mere handlekraft og ro på det fysiske og mentale plan, for at mennesker og organisationer kan blive mere bæredygtige.

Ellen Ziska
Psykoterapeut
Prinsensvej 12
6100 Haderslev

Du skal indtaste dit navn.

Du skal indtaste dit telefon.

Please enter a valid value

Please check this box