Smart Academy

Akademiets kerneydelser er uddannelse, videnudveksling og forskning & udvikling. Kompetenceopbygning inden for kerneydelser foregår ved afdelinger, centre og i andre faglige enheder inden for akademiets otte videnklynger:

  • Bygge & anlæg
  • Industri & offshore
  • Finans
  • IT
  • Salg, marketing & service
  • Design & medier
  • Innovation
  • Ledelse & kompetenceløft
Anders Hesselberg Enevoldsen
Chefkonsulent
Spangsbjerg Kirkevej 103
6700 Esbjerg

Du skal indtaste dit navn.

Du skal indtaste dit telefon.

Please enter a valid value

Please check this box