BUSINESS MODEL CANVAS

Få hjælp til udvikling af din virksomhed

Business Model Canvas* er en metode til at beskrive og udvikle en forrretningsmodel for din virksomhed eller dit projekt. Det er beregnet til forretningsudvikling, men egner sig også til projektudvikling og social entrepreneurship. Skabelonen indeholder 9 byggesten, som har indflydelse på hinanden, og på den måde kan man benytte det til at skabe udvikling.

BMC | BUSINESS MODEL CANVAS | HADERSLEV ERHVERVSRÅD

 

BYGGESTENENE I BUSINESS MODEL CANVAS:

VÆRDIFAKTORER

De produkter og services en virksomhed tilbyder for at opfylde kundernes behov.

 

KUNDERNE

For at opbygge en effektiv forretningsmodel skal det identificeres, hvem kunderne er.

 

PARTNERE

Hvilke partnere og leverandører er tilknyttet virksomheden?

 

AKTIVITETER

Beskriver de mest vigtige nøgleaktiviteter man skal udføre for at skabe værdi for kunderne.

 

RESSOURCER

De ressourcer, der er nødvendige for at skabe værdi for kunden.

 

KUNDERELATIONER

For at sikre overlevelse og succes, skal man identificere den type forhold, man ønsker at skabe med kunderne.

 

VEJEN TIL KUNDERNE

Angiver distributions- og kommunikationskanaler, der skal til for at nå kunderne.

 

INDTÆGTER

Hvilken type indtægtskilder er mulige?

 

OMKOSTNINGER

Hvilke omkostninger er der?

 

 

*Oprindeligt udviklet af Alexander Osterwalder