NETVÆRKSCAFÉ

NETVÆRK I ØJENHØJDE OG ARBEJDSTØJ

Det primære formål med netværkscaféen er, at man kan dyrke sit netværk i et uformelt miljø og mødes med andre virksomheder for at udveklse erfaringer, skabe nye forbindelser, få ny inspiration og ikke mindst besøge en spændende lokal virksomhed. Der vil hver gang være et kort og aktuelt input/tema fra en ekstern oplægsholder.


Netværkscaféen afholdes torsdage i ulige uger skiftevis kl. 8.00 og kl. 15.00 og er åben for alle medlemmer af HER, som kan medbringe op til to gæster. Find datoerne for netværkscaféerne og sæt kryds i kalenderen.  Det er gratis at deltage og alle deltagere bliver opfordret til at medbringe navneskilte.

 

Netværkscaféen foregår altid stående - også under oplæg - og gerne ved ståborde, da det på denne måde er nemmest for deltagerne at cirkulere rundt og netværke med hinanden.