EKSPORTNETVÆRK TREKANTOMRÅDET

HER starter nyt eksportnetværk i samarbejde med kommunerne i trekantområdet


Formål:

Eksportnetværket skal være med til at videreudvikle medlemmernes kompetencer indenfor international salg & marketing.  Vidensdeling og sparring skal sikre en mere succesfuld eksportindsats.

 

Målgruppe:

Eksportnetværket er for SMV virksomheder i Trekantområdet, som har en målsætning om at øge eller fastholde deres eksisterende eksportandel.

 

Struktur:

6 årlige morgenmøder á 2-3 timer, som afholdes på skift hos medlemmerne af netværket. Til hvert møde vil værtsvirksomheden udsende en eksportrelateret udfordring, som de øvrige medlemmer skal forberede løsningsforslag til. 

Eksempel på mødeagenda:

  •  Rundvisning og løsningsforslag til dagens eksportudfordring
  •  Bordet rundt - hvilke udfordringer er mest aktuelle i virksomhederne?
  •  Tema indlæg fra ekstern rådgiver/ekspert

 

Mulige tema indlæg:

  •  Fokus på kontrakter og aftaler
  •  Værdiskabelsen for slutkunder og de internationale partnere
  •  Vurdering af partnersamarbejdet
  •  Købsledelse - hvorfor køber kunden dit produkt?
  •  International markedsføring, forskelle, cases og gode råd

 

Succeskriterier:

For at medlemmerne får størst udbytte af netværket er det vigtigt, at alle har et højt engagement, ved at prioritere møderne og er indstillet på, både at give og modtage sparring.

 

Tovholder:

Erhvervskonsulenterne sender mødeindkaldelser, sikrer fremdrift i møderne samt udsender mødereferater.

 

Pris: Medlemskabet koster 5.000 dkk ex. moms pr. år. pr. virksomhed.