GOD ENERGI

Haderslev Erhvervsråd har i samarbejde med Haderslev Kommune indgået en aftale med den almennyttige forening ”God Energi” omkring energirenovering af private boliger i Haderslev Kommune.

Aftalen går ud på at ”God Energi” med deres energivejleder gennemgår de private boliger i Haderslev Kommune, som kunne have interesse deri, med henblik på energirenovering. Målet er, at der gennemføres energirenovering af ca. 300 private boliger i Haderslev Kommune i perioden 2014 t. o. m. 2016, som er aftale perioden.

Den er stort set gratis for den enkelte boligejer, kræver blot en indmeldelse i foreningen God Energi som koster kr. 200,- for 2 års medlemskab pr. husstand. For dette beløb får husejerne energivejlederens husgennemgang, udfærdigelse af energirapport og handlingsplan.
Når boligejeren har gennemført de foreslåede energirenoveringer og har tilsendt God Energi en kopi af håndværkerregninger og materialekøb, ophør medlemsskabet, hvis ikke andet aftales.

Formålet med projektet er at få energirenoveret en del af de ældre private boliger i Haderslev Kommune, hvilket vil medføre en reduktion i den samlede CO2 udledning. Derudover er det selvfølgelig et mål at en stor del af disse energirenoveringer udføres af lokale håndværkere.

For at fremme at disse energirenoveringer bliver udført af lokale håndværkere, har Haderslev Erhvervsråd taget initiativ til en ”Håndværkerliste” som afleveres sammen med en rapport til de husejere som energivejlederen besøger.

For at komme på denne ”Håndværkerliste” skal virksomheden være medlem af Haderslev Erhvervsråd. Derudover koster det gratis, at stå på listen i 2014.09.08

For 2015 kan der blive tale om, at hver håndværker betale et symbolsk beløb pr. energirenovering han har gennemført gennem God Energi.

For at fremme videreuddannelse af håndværkere, samt håndværkernes forståelse for energirenovering vil der på ”Håndværkerlisten” fremgå hvilke firmaer, der har mindst en person med energivejlederuddannelse eller lignende inden for energioptimering. Dette bliver gjort med en * markering.