GRAM SLOTSBY

Gram er en unik by der rummer en bred vifte af kultur og historie kombineret med smukke omgivelser og en dejlig bymidte med spændende handelsmuligheder. Ved at samle og engagere byen, kulturlivet, erhvervet, foreningerne og slottet, skabes der et samarbejde der skal danne grundlag for en fælles identitet, der udvider og forstærker oplevelsen af Gram som slotsby.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med projekter i og omkring Gram Slotsby.
For nærmere information, kontakt oplevelseskonsulent Lene Bræraa