GRAM SLOTSBY

Oplevelsessøjlen Gram Slotsby  handler om at skabe og forankre en fælles slotsby identitet. Slottet, byen, kulturlivet, handlen og foreningerne samles om at forstærke og udvide oplevelsen af ”Gram Slotsby”.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som står for udviklingen af dette projekt.
For mere info, kontakt oplevelseskonsulent Lene Bræraa