LILLEBÆLT LOKKER

Oplevelsessøjlen  "Lillebælt Lokker" handler om at få øget profilering og produktudvikling af kommunens lange Lillebælt kyststrækning, som rummer et stort udbud af feriehuse og campingpladser, Årø og nogle af de bedste strande.

Erhverv, kultur og foreninger samarbejder om udvikling og profilering af hele Haderslevs lillebæltkyst som et attraktivt ferieområde året rundt og derved claime Lillebælt navnet.

Et fælles fokusområde er bl.a. lystfiskeri, så vi har derfor udarbejdet en folder samt oversigtskort for offentlige fiskespots langs Lillebælt kysten til brug for gæster og turister i området. 

 

Der er nedsat et arbejdsudvalg, som samarbejder omkring ideer og projekter i hele Lillebælt Lokker området.

For nærmere information, kontakt oplevelseskonsulent Lene Bræraa.