ANSØGNING OM MIDLER TIL LOKALE OG TVÆRGÅENDE TURISMEPROJEKTER ER ÅBEN

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger til lokale og tværgående turismeprojekter. Med udmøntningen vil bestyrelsen støtte projekter inden for rammerne af Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og under hensyntagen til COVID-19-pandemiens konsekvenser for turismebranchen.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

Ansøgningen skal ligge inden for et eller flere af de strategiske fokusområder i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023:

  • Grøn og bæredygtig turisme
  • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
  • Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
  • Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af teknologi
  • Investeringer i et attraktivt turismeprodukt
  • International markedsføring


Hent ansøgningsinformation HER

 

Projektet kan fx gennemføres af og/eller i samarbejde med et eller flere destinationsselskaber og i videst mulige relevante omfang også i samarbejde og koordination med øvrige lokale og nationale turismeaktører, herunder især de tværkommunale erhvervshuse, VisitDenmark og de nationale turismeudviklingsselskaber. 

Geografisk kan indsatsen gennemføres inden for en enkelt eller på tværs af flere destinationer. Det er også muligt at arbejde på tværs af landegrænser.

 

Læs mere om projektet HER