BESTYRELSESNETVÆRKET BEST-HER

Din forretning kan blive stærkere med en investering i en bestyrelse. Analyser viser, at etableringen af en bestyrelse eller et advisory board er en af de afgørende faktorer for mange virksomheders vækst og succes.

 

For dig der gerne vil have en bestyrelse

En bestyrelse sikrer virksomheden bredere viden og nye kompetencer. Der bliver stillet konstruktive spørgsmål, som giver større sikkerhed, når der skal træffes vigtige strategiske beslutninger. Det sender klare signaler, både internt og eksternt, når en virksomhed vælger at tilknytte en professionel bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer kan ofte være med til at skabe vækst og udvikling og sikre, at virksomheden handler i overensstemmelse med den overordnede strategi.

 

Virksomheden bliver endnu bedre med en bestyrelse

Bestyrelsesnetværket HER hjælper dig med at få afklaret din virksomheds behov, og du får konkret hjælp til at finde de rette kandidater til arbejdet.

 

Fordele ved en bestyrelse:

  • Større mulighed for vækst og udvikling
  • Fortrolige idémagere og sparringspartnere
  • Kompetenceudviklende og faglig feedback
  • Større netværk og bedre konkurrencekraft
  • Genvej til tiltrækning af potentielle investorer og samarbejdspartnere
  • Sikker overgang i et generationsskifte
  • Større overlevelsesrate i den dynamiske og hastigt udviklingsprægede omverden
  • Flere kræfter til virksomheden og meget mere

 


 

 

I forlængelse af, at jeg købte en lille virksomhed, der laver fritidstrailere, besluttede jeg at etablere et Advisory Board med det formål at hjælpe mig på den rejse, jeg dermed startede op – en rejse der i løbet af få år skal skabe et helt nyt og kendt trailerkoncept i Europa. Haderslev Erhvervsråd kom med kvalificerede emner – hvoraf jeg valgte tre.

 

Det at have erfarne erhvervsfolk til at skubbe på og holde igen på de rette tidspunkter er guld værd i forhold til det at opnå de overordnede mål, jeg har med virksomheden. Jeg har måttet ”sluge nogle kameler undervejs”, men her bagefter kan jeg godt se, at de råd jeg har fået har betydet, at jeg har en mere holdbar strategi end jeg ellers ville have haft. 

 

Det har været af stor værdi for mig, at jeg har kunne trække på medlemmerne for mit Advisory Board når jeg har haft behov herfor. Som eksempel har formanden deltaget i en række møder med samarbejdspartnere – noget som af naturlige årsager primært foregår indenfor normal arbejdstid.

Via samarbejdet med Haderslev Erhvervsråd har jeg fået kompetente sparringspartnere som er af meget stor værdi i opbygning og drift af en vækstvirksomhed.

Viking Trailers, Benjamin Chavel-Schenk - Managing Director

 

 

 

I efteråret 2017 etablerede vi et Advisory Board i vores firma med en kandidat fra BEST.HER som vores formand. Vi mødes ca. hver anden måned og drøfter hvad der lige rør sig i tiden for os, men vigtigst af alt, drøfter vi fremtiden og det er på den lidt længere bane, vi ser den største gevinst for firmaet med et Advisory Board. 
Kandidaten rykker ved vores holdninger og med sine til tider provokerende input, får han os til at tænke flere forskellige scenarier og muligheder igennem. Det resulterer ofte i løsninger, vi ikke lige havde valgt ved første øjekast. Den sparring har værdi for os. 
Men vigtigst af alt, så er de tilbagevendende møder med til at holde fokus, i en ellers meget travl hverdag. For os betyder det at boldene forbliver i spil og ikke tabes i dagligdagen.
Matthiesen - Dit sønderjyske malerfirma, Pernille & Lars Matthiesen