Fra Verdensmål til Hverdagsmål
9. november 2021 - 08.00 - 12.00

Fra Verdensmål til Hverdagsmål

Denne gang sætter vi fokus på, hvad der fungerer, og hvordan virksomheden fortsat kan arbejde med Verdensmålene.

Der vil være korte indlæg fra eksterne oplægsholdere og inspiration til, hvor du også kan søge yderligere viden og hjælp.

 

PERSONLIG SPARRING 3

Arbejdet med de udvalgte Verdensmål fortsættes ude på virksomhederne og i fællesskab sørger vi for, at den ændret adfærd skaber gode historier.