Fra Verdensmål til Hverdagsmål
5. september 2022 - 7. december 2022 - 08.00 - 16.00

Fra Verdensmål til Hverdagsmål

Forberedelse til workshop 1: I lister de Verdensmål der allerede arbejdes med, og/eller de Verdensmål de gerne vil påbegynde at arbejde med. Det gøres ud fra FN’s Verdensmål notesbogen.

Tilmeld dig ved at sende en mail til info@her.dk - tilmeldingsfrist er d. 26. juni.

Workshop 1 - Fælles kick off

Den 5. September kl. 8.00 - 13.00

I får introduktion til VækstModellen, som I kommer til at bruge, når I gør Verdensmål til en del af hverdagen. Den præsenteres af Marianne Grønbæk fra MG Udvikling, der også fungerer som ekstern konsulent på forløbet. Workshoppen afsluttes med at opsætte mål for, hvad virksomheden vil arbejde med og eventuelt opnå inden næste møde. Målene vil blive brugt aktivt i netværksgruppen. Du aftaler også med konsulenterne, hvornår I mødes til det første sparringsmøde.

Gør klar til workshop 2 - forberedelse

1:1 sparring: Arbejdet med de udvalgte verdensmål sættes i gang hos jer og i fællesskab sørger vi for at den ændret adfærd skaber gode historier.

Workshop 2

Den 10. Oktober kl. 8.30 - 11.30

Siden sidst: Alle tilbagemelder på succeser, udfordringer og ønske om de kommende tiltag. Her giver I inspiration til hinanden, så alle får så meget ud af det, som muligt. Vi arbejder med FNs Verdensmål terningerne, og du vil få opfølgning på de individuelle forløb.

Gør klar til workshop 3 - forberedelse

1:1 sparring: Arbejdet med de udvalgte Verdensmål fortsættes hos jer, og i fællesskab sørger vi for at den ændret adfærd skaber gode historier.

Workshop 3

Den 9. November kl. 8.30 - 11.30

Denne gang sætter vi fokus på, hvad der fungerer, og hvordan I fortsat kan arbejde med Verdensmålene. Der vil være korte indlæg fra eksterne oplægsholdere og inspiration til, hvor I også kan søge yderligere viden og hjælp.

Gør klar til workshop 4 - forberedelse

1:1 sparring: Arbejdet med de udvalgte Verdensmål fortsættes hos jer, og i fællesskab sørger vi for at den ændret adfærd skaber gode historier.

Workshop 4 - Kick off til fremtiden

Den 7. December kl. 13.00 - 16.00
Nu er du klar til at blive skubbet ud over kanten. I er klædt på til fortsat selv at implementere og gøre Verdensmål til Hverdagsmål på tværs af virksomheden