arbejdspladser

Arbejdspladser

Der er grundlæggende to måder, vi kan få flere arbejdspladser i Haderslev Kommune på. Begge er fokuspunkter for Haderslev Erhvervsråd.


Jo flere arbejdspladser, desto større er chancen for at tiltrække nye borgere – og jo flere nye borgere, desto flere virksomheder vil ønske aktiviteter i Haderslev Kommune. Kort sagt, der skal sættes gang i den positive spiral.

Tiltrækning af virksomheder

Hurtighed og god service er altafgørende for succesen, når en interesseret virksomhed henvender sig. Derfor foreslås etableret en fokusgruppe mellem kommune, erhvervsråd og relevante investorer og virksomheder, som skal understøtte markedsføring og salg – som supplement til taskforcen mellem Kommune og Erhvervsråd, som forfølger enhver konkret mulighed for tiltrækning/-fastholdelse af virksomheder.

  • Vi har brug for mere klargjort og salgbar jord med facade til E45. Der er angivet fine arealer som perspektivjord ved både afkørsel 67 og 68, men flere arealer bør ændres fra perspektivjord til konkret erhvervsjord, der kan sælges og klargøres inden for et år fra
  • en seriøs køberhenvendelse.
  • Uanset usikkerhed om tidsplanen for en ny midtjysk motorvej, vil nye erhvervsområder ved Haderslev Nord være særdeles attraktiv erhvervsjord i de kommende år. Udvikling af dette erhvervsområde bør derfor ikke gøres afhængig af yderligere beslutninger omkring ny midtjysk motorvej. Beliggenheden i Trekantområdet mod Kolding og ved en fin indfaldsvej til Haderslev er attraktivt i sig selv.
  • Haderslev Erhvervsråd foreslår, at der i det hele taget lokalplanlægges og klargøres mere af facadejorden ved E45, og at der laves en fælles indsats for at markedsføre, synliggøre og sælge områderne ved motorvejen.