campus(1)

Uddannelse

Den allerstørste udfordring for virksomhederne i de kommende år er manglen på arbejdskraft. Det er et landsdækkende problem, og allerede nu er det svært for virksomhederne i Haderslev Kommune at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er samtidig et problem, som vi alle ved kun vil vokse i takt med de mindre ungdomsårgange i de kommende mange år.

Både Haderslev Erhvervsråd og virksomhederne selv gør naturligvis en stor indsats, men tiltrækning af arbejdskraft er en kompleks størrelse, som hænger uløseligt sammen med de udfordringer, vi også har på bosætnings- og uddannelsesområdet.

Det er vores holdning, at det kræver en massiv og samlet indsats at løse dette på den lange bane. Det er også vores holdning, at vi får mest ud af at fokusere den indsats på uddannelses- og ungdomsområdet.

Knivskarpt fokus

Vi skal turde satse hårdt på det, vi tror på, og vælge mere til og fra, end vi traditionelt har gjort i Haderslev Kommune. Det er sympatisk, at ingen skal forfordeles, men det flytter mest, når ressourcerne samles og prioriteres i en helhed.

Vi bør derfor samle vores ressourcer på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsessektoren og sætte alle kræfter ind på at skabe Danmarks mest attraktive ungdoms- og uddannelsesmiljø. 

For der findes ikke en enkeltstående ting, der har større afledt effekt på både bosætningen og tiltrækningen af arbejdskraft. Og så gavner det også vores unge mennesker.

Udfordringen

Vores ungdomsuddannelser er allerede nu udfordret af de små ungdomsårgange. Det er sværere at få økonomien til at hænge sammen, og det vil resultere i nedskæringer, som i sidste ende gør uddannelserne mindre attraktive. Det ligner begyndelsen på en negativ spiral, som kan ende med, at vores tidligere så blomstrende ungdomsuddannelser bliver en skygge af sig selv, fordi de unge mennesker som er her, begynder at søge mod de større byer med mere attraktive tilbud. Det ser vi allerede med EUC og de tekniske fag.

Vi kan vælge at sidde på sidelinjen og kigge hændervridende på, eller vi kan vælge at se det som en kæmpe mulighed for i fællesskab at skabe noget helt enestående.

Muligheden

Muligheden er at skabe Danmarks mest attraktive, sammenhængende ungdoms- og uddannelsesmiljø. Et miljø, hvor vi fysisk samler alle ungdomsuddannelser, også 10. kl., FGU og især EUC, som er særligt vigtig for mange af vores virksomheder. Og det skal kobles med de nye, erhvervsfaglige uddannelser, som forsvaret fremover tilbyder de værnepligtige. Der vil hvert år komme op mod 150 værnepligtige ud fra kasernen med en erhvervsfaglig uddannelse i rygsækken. Dem kan vi godt bruge!

En fysisk campus

Flere af ungdomsuddannelserne har længe ønsket at flytte sammen og skabe en fysisk uddannelsescampus, som giver mulighed for at skabe synergi og dele ressourcer på tværs. Og som samtidig vil være et attraktivt miljø for unge mennesker med et stort socialt behov. Men de har ikke økonomien til at realisere det selv.

Derfor mener vi, at det vigtigste projekt for os alle i de kommende fire år må være at sikre, at Haderslev får et samlet campus og skaber Danmarks mest attraktive ungemiljø.

Visionen

En fysisk samlet campus bør omfatte mere end de traditionelle ungdomsuddannelser, og således kobles med erhvervslivet, kulturelle ungdomsaktiviteter og tiltag for unge, der (endnu) ikke er uddannelsesparate. Den fysiske tilstedeværelse og daglige omgang vil naturligt skabe koblinger, som kan resultere i både iværksætteri, ansættelser, og at unge med udfordringer får modet til at binde an med en ungdomsuddannelse, praktik eller et måske endda et job.

Samtidig vil campus rumme mulighed for, at universiteter og andre videregående uddannelser på sigt vil finde miljøet så attraktivt, at de ønsker at koble sig på, fx med campus som en virtuel satellit, baseret på online-undervisning. Tænk, hvis man en dag kan gå på Harvard eller MIT i Haderslev!

Det er et ambitiøst projekt, som kræver mere mod, end vi længe har haft her i kommunen. Men en succes vil vise os, at vi kan drive en vækstdagsorden i Haderslev Kommune, og en succes vil bidrage til at ændre vores mindset, så vi har mod til også at kaste vores samlede kræfter ind på andre områder i fremtiden.

At starte med et enkelt, konkret og samlende projekt har været en virksom formel i andre kommuner, som har vendt en negativ spiral til en misundelsesværdig positiv.
Lad os gøre dem kunsten efter!

Øvrige uddannelses-initiativer

Det glæder os, at byrådet nu har nedsat et udvalg, der skal se bredt på uddannelse i Haderslev Kommune. Vi ser et stort behov for at udarbejde en uddannelsesstrategi, der kan dække og samtænke hele området fra folkeskoler over ungdomsuddannelser til forsvarets uddannelser og kommunens videregående uddannelser. Det vil, ud over at udstikke en klar retning, også være med til at sikre et langt bedre samarbejde på tværs af uddannelser – med erhvervslivet som en aktør, der både kan bidrage med viden og praktisk læring og står klar med jobs til de færdiguddannede.

En del af strategien bør være at fortsætte og intensivere indsatsen for at etablere tæt samarbejde mellem folkeskole og erhvervsliv i form af eksempelvis erhvervspraktikker, klasse-adoptioner, virksomhedsbesøg, iværksætterkonkurrencer m.m. Dette især med henblik på at inspirere flere elever til at gå STEM- (science, technology, engineering, mathematics) eller håndværkervejen og dermed uddanne sig inden for fag, de lokale virksomheder efterspørger.