service

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice

Det er afgørende, at nye og eksisterende virksomheder oplever en god service og en effektiv sagsbehandling, når de er i kontakt med de kommunale myndigheder, som især er Jobcenteret og Teknik & Klima. Derfor skal der fortsat fokus på kultur og regler kontra service og fleksibilitet – og en tilgang, som handler om at få ting til at lykkes. Sammen.

Det kræver langsigtet planlægning, hvis vores infrastruktur skal være velfungerende i en fremtid, hvor alle trængselsprognoser kun melder om flere biler på vejene. Det gælder både i forhold til morgenmyldretiden, hvor vores indfaldsveje fra E45 allerede nu er belastede – og det gælder i forhold til større arrangementer, der tiltrækker mange gæster udefra, hvor også skiltningen kan halte.
Herudover bør vi kraftigt udbygge vores netværk af ladestandere til elbiler i hele kommunen, så vi er gearet til de kommende mange elbiler, og til god og effektiv pendling til vores arbejdspladser.

Skatter og gebyrer skal altid opleves som konkurrencedygtige i forhold til kommunerne omkring os og de andre kommuner i Trekantområdet. Ideelt set bør de ligge på et niveau, så skatter og gebyrer er en faktor, der er med til at tiltrække virksomheder til kommunen.

Vækstvirksomheder

Vi vil gerne have flere ægte vækstvirksomheder i Haderslev Kommune. Mange er tilfredse med status quo eller vokser kun langsomt. Det vil vi gerne udfordre.

Derfor sætter vi stor pris på Haderslev Kommunes nye vækst og velfærdsdagsorden med de tre fokuspunkter: Arbejdspladser, uddannelse og bosætning. Arbejdet skal her gøres vedkommende for virksomhederne, så vi sammen kan omsætte det til praksis og konkrete resultater. De konkrete aktiviteter kan vi i fællesskab omsætte til en ny fireårig erhvervsstrategi, som giver vækst og velfærd.

Vi skal arbejde videre med den helt oplagte mulighed, forsvarets massive tilstedeværelse i Haderslev Kommune udgør for de lokale virksomheder. Der bør arbejdes benhårdt på at skabe og udnytte synergier mellem de mange forsvarsarbejdsplader, det private erhvervsliv, uddannelserne og kommunens øvrige aktiviteter.