FN's Verdensmål

FN’s verdensmål skal i årene frem være rammesættende for indsats, vækst og udvikling i Haderslev Kommune. Målene fungerer på mange niveauer, lige fra det globale ansvar for produktionen til det lokale sociale ansvar hos virksomhederne. De store globale koncerner har allerede taget verdensmålene til sig og stiller nu nye krav til sine leverandører, så også lokale virksomheder i Haderslev Kommune kommer til at forholde sig til målene.

 

Med FN’s verdensmål som ramme, skabes samtidigt en strategisk kobling til den store fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi i Trekantområdet som ”Danmarks Produktionscentrum” og Udviklingsråd Sønderjyllands vision ”Grøn landsdel 2030”.

 

Top 5 verdensmål for strategien HER:

1. Anstændige jobs og økonomisk vækst
2. Partnerskab for handling
3. Kvalitetsuddannelse til alle
4. Bæredygtige byer og lokalsamfund

5. Klimaindsats

 

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Siden 2000 er der sket enorme fremskridt i forhold til målet om grundskoleuddannelse for alle. Den samlede indskrivningsrate i udviklingslande nåede op på 91% i 2015, og antallet af børn, der dropper ud af skolen, er faldet med næsten 50%. Der har også været en drastisk stigning i antallet af børn, der kan læse, og der er flere piger i skole end nogensinde før. Disse er alle bemærkelsesværdige succeser.

 

I 2019 stiller vi skarpt på Verdensmål 4.4: Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsfærdigheder, for ansættelse, anstændige job og iværksætteri, øges væsentligt.

 


 

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

I løbet af de sidste 25 år er antallet af arbejdstagere, som lever i ekstrem fattigdom, faldet drastisk. Dette er på trods af den langvarige effekt af den økonomiske krise i 2008/2009. I udviklingslandene udgør middelklassen nu mere end 34 procent af den samlede beskæftigelse - et tal, der er næsten tredoblet mellem 1991 og 2015. 

 

I 2019 stiller vi skarpt på Verdensmål 8.2: Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

 


 

 

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. I 2050 vil dette tal være steget til 6,5 milliarder mennesker – svarende til to tredjedele af jordens befolkning. Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum.

 


 

 

Verdensmål 13: Klima indsats

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

 


 

 

Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og og samarbejde. Mens udviklingsbistanden fra de udviklede lande er steget med 66 procent mellem 2000 og 2014, har en række humanitære kriser, forårsaget af konflikter og naturkatastrofer, forsat krævet  finansielle ressourcer og bistand. Mange lande har også brug for udviklingsbistand for at fremme deres vækst og handel.