Formand Johan Schmidt's nytårstale 2019

For 4 års siden iværksatte kommune og erhvervsrådet en strategi hvor målet var at gøre Haderslev kendt som en stærk og løsningsorienteret erhvervs kommune.  Vi er nu en løsningsorienteret erhvervs kommune – og i de kommende 4 år vil vi blive endnu stærkere. Og vi kan blive endnu stærkere selv om HP nævnte mange positive historier i hans tale. Men det er netop de historier vi skal bruge til at bygge videre på. Det skal vi gøre i fællesskab ved at fortælle den gode historie og derved brande kommunen som erhvervs kommune og et godt sted at bosætte sig.

Det glæder mig især, at der omkring Vojens er sket en række positive tiltag i 2018 som kan medvirke til at binde kommunen sammen. Haderslev kommune som Danmarks aktive destination kommer i høj grad til udtryk her i Vojens og omegn.

 

Det nye Erhvervshus

I år, og i princippet 1 januar starter det nye Erhvervshus Sydjylland i Vojens. Det skal betjene samtlige kommuner i Syddanmark plus Middelfart kommune og er godt nok ikke flyttet ind endnu, men vi er selvfølgelig meget tilfreds med at Erhvervshuset er kommet til at ligge i kommunen og i Sønderjysk Landboforenings lokaler på Billundvej.

I erhvervsrådet vil vi arbejde for at få bedst mulig udbytte af de kompetencer huset vil få til fordel for kommunens erhvervsliv. Derfor er derfor vigtigt at vi får et godt og koordineret samarbejde med Erhvervshuset, hvor de i forhold til Haderslev Erhvervsråd har nogle specielle kompetencer som vi vil henvise til.

At Vækstfonden og Erhvervshuset nu kommer til at have samme adresse og endda dele indgang, bør også have synagi effekter for erhvervslivet og yderligere være med til at brande kommunen erhvervsmæssigt. Og så kan man måske endda håbe at staten på sigt kan se det positive i at samle flere af deres fonde. F.eks. vil Innovationsfonden også fint kunne bruge samme indgang. Bare navnet på fonden peger jo på en god placering i Haderslev. (så hvis der skulle være et folketingsmedlem eller kandidat tilstede som har brug for at viderebringe lidt nytårsønsker ! )

 

Gang i hjulene

Erhvervslivet i kommunen har det seneste år oplevet vækst og der er gang i hjulene. Det finder man hurtigt ud af når man skal bruge en håndværker. Der er ventetid. En af de steder hvor man dog har haft det hårdt er i landbruget. Fødevare sektoren i Haderslev kommune er stor og betydelig. Derfor er det også alvorligt når denne sektor bliver kriseramt som den gjorde af tørken sidste sommer. Det rammer ikke kun primær landbruget , men også en stor afledt produktion. Tørken har medført konkurser i primær landbruget og vil nok også gøre det i 2019. Men også indenfor fødevaresektoren sker der innovation og udvikling som styrker erhvervet som uden tvivl fortsat vil være vigtigt for kommunen fremover.

 

Vækst med vilje!

Vi vil have vækst med vilje! Og det er netop overskriften på den erhvervsstrategi kommune og erhvervsråd har lagt for de kommende 4 år. Sammen med en ny samarbejdsaftale for det samme antal år hvor også turisme og detailhandel indgår i aftalen.

HER har lavet en samarbejdsaftale med Haderslev Butikker hvilket betyder at vi får langt bedre muligheder for at koordinere turisme og handel. Vi håber at kunne gøre det samme i Vojens og Gram så vi dermed kan opnå en samlet synagi og effekt for hele kommunen. En samlet koordinering og markedsføring ved store arrangementer som speedway grandprix eller vm i mountainbike mm. bør give mange fordele.

Det vil også gøre Acture Park, Reformationsbyen og Danmarks aktive destination mere synlig til fordel for både handel og erhverv.

Vi vil i det kommende år have fokus på turistområdet, på den måde, at vi vil inddrage involverede parter. Vi vil gerne have input til hvordan vi kan øge antallet af turister, give dem bedre oplevelser, flere overnatninger og i sidste ende få dem til at lægge flere penge i kommunen på oplevelser og handel.

 

Grundlaget for en god bosætnings kommune, er at vi også forstår at tiltrække erhvervsvirksomheder, give dem god service og plads til udvikling. Og altid har erhvervsjord med en god placering klar til de som vil etablere sig i kommunen.

På trods af en lidt ringere placering i Dansk Industris årlige serviceundersøgelse end de seneste par år, mener jeg fortsat at vores kommunale service er god. Men DI placeringen er også et varsel om, at der ikke på noget tidspunkt kan tages en slapper. Konkurrencen er bare stenhård og selv om nogle parametre kan være uretfærdige, så må man bare erkende at det er blevet et vindue hvor kommunerne profilerer deres erhvervs venlighed.

Det at være en god bosætnings kommune, kan også være medvirkende til at lykkes med at skaffe nødvendig arbejdskraft til kommunens virksomheder. Manglende arbejdskraft er en af de trusler virksomheder ser mod fremtidig vækst. Vi har derfor pligt til udnytte de ledige hænder vi har bedst mulig gennem uddannelse og omskoling, men også være attraktive for tilflyttere fra andre dele af Danmark. Endelig må vi også erkende at udenlandsk arbejdskraft på flere områder er nødvendigt og værdifulde for virksomheder. Mange af disse medarbejdere, specielt fra Østeuropa, køber i disse år hus i kommunen, lærer dansk og er kommet for at blive.

 

Infrastruktur

Infrastrukturen i kommunen er i samme sammenhæng vigtig, det skal nødvendigvis være sådan at det er nemt at komme til erhvervsområderne, også med offentlig transport. Og så er det måske også tiden at begynde at tænke på om det vejnet som forbinder os til motorvejen er godt nok eller en udvidelse vil blive nødvendigt om de 10-15 år det vil gå før sådan et projekt kan være gennemført. Det også taget i betragtning, at vi gerne skal have en afkørsel fra en ny motorvej. Og det er vigtigt at kommunen ikke tager noget for givet, men fastholder fokus på Hærvejsmotorvejen så vi ikke risikerer at andre løber med slutafkørslen.

En del af Haderslev kommunes uddannelses politik er ”Uddannelsesbyen Haderslev”. Et rigtig godt og visionært skrift. Alt for få kender bare til det og der er gjort alt for lidt for at realisere det. Det bør der laves om på. Vi skal gøre mere for at markedsføre uddannelserne og der skal i langt højere grad samarbejdes på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Det er nødvendigt i en tid hvor der bliver færre unge og stor konkurrence.

I Erhvervsrådet har vi et stærkt iværksætter program, som vi samarbejder med skolerne om. Der er opnået gode resultater og der er skabt stor interesse på området, det skal vi fastholde. Vi skal være gode til at udvikle og dyrke unge med talent for iværksætteri. Og vi skal være gode til at hente de unge talenter tilbage, som har været ude af kommunen for at få en uddannelse.  Derfor skal kontakten til dem bevares og der skal kræses for dem, så de ikke glemmer hvor de kommer fra.

De mange unge som nu skal gøre tjeneste på lange kontrakter på Haderslev Kaserne vil styrke ungdomsmiljøet i byen og vi skal gøre vores til at de ønsker at fortsætte deres tilværelse i kommunen efter endt tjeneste.

Det er vigtigt at bevare VUC i kommunen og det kan forhåbentlig lykkes gennem et samarbejde mellem uddannelserne.

VUC bygningen er sat til salg og vi håber den fantastiske bygning og flotte placering kan lokke en erhvervsvirksomhed til byen. De 9000 m2 er unikke og enhver virksomhed værdig.

 

FN's verdensmål

FNs 17 verdensmål skal i årene frem være rammesættende for indsats, vækst og udvikling i Haderslev kommune. Det står der i vores erhvervsstrategi. De 17 verdensmål og 169 delmål baserer sig på en række tværgående principper og skal være opfyldt inden 2030.

For mange virksomheder lyder det nok lidt teoretisk og måske lidt fjernt. Men dykker man ned i delmålene og gør tingene mere konkrete og håndterbare så lyder meget af det ret fornuftigt. Og så kan det også være med til at sælge både herhjemme og på verdensmarkedet.  Det er ikke uden grund at Arla betaler deres mælkeproducenter for at lave klima regnskaber på deres bedrifter. Det hjælper f.eks. Høgelund Mejeri her i kommunen, som eksporterer ost til ca. 70 forskellige lande, at kunne argumentere for netop deres produkter. På mange af FNs verdensmål er vi allerede i DK foran andre lande og vi gode til at dokumentere hvad vi gør og hvordan vi gør det. Det skal vi benytte os af.

Det er ikke uden grund mange går rundt med den lille flotte nål. Også Udviklingsråd Syd tager udgangspunkt i FNs verdensmål og det fremtidige brand for Sønderjylland kan jeg forestille mig bliver ”Den Grønne Landsdel”. Det bliver Erhvervsrådets opgave at oplyse om verdensmålene. Uddannelsesinstitutionernes opgave at undervise i dem og kommunens opgave at gå foran. Kommunens opgave bliver også at finde ud af hvor vi står i forhold til målene og hvor det er relevant at gøre en indsats.

Vi er faktisk allerede gode i kommunen til at lave grøn energi. Vi har nogle af verdens største biogasanlæg, solcelleanlæg og fortsat et pænt antal vindmøller.

Det må være en politisk opgave, også i forhold til de nu vedtagne verdensmål, at sørge for at den udvikling kan fortsætte. Det kunne jo være fint, hvis vi også i fremtiden kan være en del af Danmarks satsning på grøn energi og vindmøller og tage vores del af ansvaret.

 

Et stærkt team!

Blandt Erhvervsrådets personale har der de seneste måneder været nogle udskiftninger og omorganisering af medarbejderne.  Det er naturligt nu hvor vi går i gang med en ny strategi og nye opgaver. Så må kompetencerne tilpasses til de nye strategimål. Men nu er holdet sat og vi har så sent som i dag budt den sidste spiller velkommen i truppen. Lige før transfer vinduet lukker kan man sige, hvis vi skal lade os inspirere lidt af de sportslige omgivelser. Det er GRY KLOK THOMSEN, der skal stå i spidsen for oplevelsesområdet. Hun er hentet i vores naboklub, den der hedder Business Kolding og er en rigtig angriber. Hun kan lave mål på selv de løse bolde. Vores hold består af udelukkende angribere, og vi angriber højt på banen, så vi kan få vildfarne bolde lagt ned før de giver selvmål.  Gert er en erfaren anfører og spilfordeler så det føler vi os helt tryg ved. Vi har et stærkt hold – det er rigtig gode folk så vi glæder os så meget til at komme i gang med at realisere den nye erhvervsstrategi.

Men for at nå i mål er det vigtigt at vi alle arbejder sammen. Vi har ikke et Danfoss eller et andet fyrtårn i kommunen, men sammen er vi stærke og ved at fortælle den gode historie er vi godt på vej til at brande kommunen som en stærk erhvervs kommune.

 

Med de ord vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.