Fra Verdensmål til Hverdagsmål

Når du udviser samfundsansvar kan du styrke konkurrenceevnen og forbedre bundlinjen

HER udbyder nu for anden gang et forløb, hvor du og virksomheden kan få hjælp og sparring til at kommer i gang med eller arbejde videre med FN’s Verdensmål. Udover at kortlægge de aktiviteter, I allerede gør, og dem I ønsker at sætte fokus på fremadrettet, så får I en praktisk forståelse for de 17 Verdensmål. I kommer til at lære, hvordan I kan bruge og gøre opmærksom på dem på tværs af virksomheden, ud mod kunder og leverandører, så I fremover kan gøre Verdensmålene til Hverdagsmål. 

 

 

INFOMØDE

Du har to muligheder for at høre mere om forløbet: 

Morgenmøde 7.30-8.30 eller eftermiddagsmøde: 15.30-16.30, den 19. maj 2021. 

 

Til infomødet kan du finde ud af, hvad du kan forvente dig af din deltagelse i forløbet. Du kan både deltage, hvis du aldrig har arbejdet med Verdensmålene, eller hvis du allerede er i gang, fordi vi hele tiden tager udgangspunkt i din virksosmhed. 

 

Du kommer til at arbejde ud fra FN’s Verdensmål notesbog, som hjælper dig med at kortlægge de aktiviteter, I allerede gør, og dem I ønsker at sætte fokus på fremadrettet bl.a. ift. branding, bæredygtighed, CSR, image, aktiviteter i værdikæden, internt i virksomheden osv.

 

 

TILMELDING TIL INFOMØDET
Skriv til vores udviklingskonsulent Lene Bræraa på lene@her.dk.
Tilmelding skal senest ske den 17. maj kl. 12.00.

 

Tilbagemelding om deltagelse i forløbet på dagen og senest den 9. juni 2021. 

 

DIT UDBYTTE VED DELTAGELSE I FORLØBET

  • Personligt forløb, der udvikler din virksomhed, så I får Verdensmålene ind i hverdagen
  • Viden om FN's Verdensmål – hvorfor er de blevet skabt og kort gennemgang af de 17 mål
  • 4 workshops og 3 individuelle sparring sessions 
  • Rådgivning af Marianne Grønbæk fra MG Udvikling, som er ekstern partner på projektet
  • Netværk og inspiration med andre virksomheder, der også arbejder med de 17 Verdensmål, bæredygtighed, CSR etc.
  • FN's Verdensmål pin, plakaten og en terning for hvert mål.

 

--------

 

FORLØBETS OPBYGNING

 

FØR FØRSTE WORKSHOP

Du får udleveret FN's Verdensmål notesbogen og udpeger de mål, som I allerede arbejder med. 

Sammen fastsætter vi også en dato for det første personlige sparringsmøde. 

 

WORKSHOP 1 - FÆLLES KICK OFF

Den 7. september 2021

Vi starter ud med en introduktion til Vækstmodellen, som kommer til at være gennemfående i arbejdet med FN's Verdensmål. Denne præsenteres af Marianne Grønbæk fra MG Udvikling, som også fungerer som konsulent på forløbet. Efter introduktionen skal du selv arbejde med modellen på din virksomhed og finde frem til, hvilke mål du vil arbejde med. 

Gennem hele workshoppen kommer du til at vidensdele og få inspiration fra de andre deltagere. 

 

PERSONLIG SPARRING 1

Du får besøg af en konsulent fra HER og en fra MG Udvikling, som hjælper dig med at komme det næste skridt i processen for at gøre Verdensmål til Hverdagsmål. 

Arbejdet med de udvalgte verdensmål sættes i gang ude på virksomhederne, og i fællesskab sørger vi for, at den ændret adfærd skaber gode historier.

 

WORKSHOP 2

Den 4. september 2021

Vi deler viden, erfarringer og ideer med hinanden, som vi har fået siden sidst. Herefter arbejder du igen med dine udvalgte mål ud fra den nye viden og inspiration. 

 

PERSONLIG SPARRING 2

Arbejdet med de udvalgte verdensmål fortsættes ude hos dig, og i fællesskab sørger vi for, at den ændret adfærd skaber gode historier.

 

WORKSHOP 3

Den 9. november 2021

Denne gang sætter vi fokus på, hvad der fungerer, og hvordan virksomhederne fortsat kan arbejde med Verdensmålene.

Der vil være korte indlæg fra eksterne oplægsholdere og inspiration til, hvor du også kan søge yderligere viden og hjælp.

 

PERSONLIG SPARRING 3

Arbejdet med de udvalgte verdensmål fortsættes ude på virksomhederne og i fællesskab sørger vi for at den ændret adfærd skaber gode historier.

 

WORKSHOP 4 - KICK OFF TIL FREMTIDEN 

Den 9. december 2021

Nu er du klar til at blive skubbet ud over kanten. Alle virksomheder er klædt på til fortsat selv at implementere og gøre Verdensmål til Hverdagsmål på tværs af virksomheden.

 

EFTER FORLØBET

Der laves cases om de deltagende virksomheder, som har gjort Verdensmål til Hverdagsmål. Virksomhederne vil fungere som ambassadører for nye virksomheder, der ønsker at sætte Verdensmål på dagsordenen.