Fra Verdensmål til Hverdagsmål

Genstart din virksomhed efter covid-19 og brug verdensmålene som hjælpemiddel

HER udbyder nu er forløb, hvor du og virksomheden kommer i gang med eller arbejde videre med FN’s Verdensmål. Udover at kortlægge de aktiviteter, I allerede gør, og dem I ønsker at sætte fokus på fremadrettet, så får I en praktisk forståelse for de 17 verdensmål, hvordan I kan bruge og gøre opmærksom på dem på tværs af virksomheden og ud mod kunder og leverandører, så I fremover kan gøre Verdensmålene til Hverdagsmål. Brug verdensmålene som hjælpemiddel og genstart din virksomhed efter Covid-19.

 

Herunder kan du se, hvordan forløbet er bygget op:

 

Morgenmøde 7.30-8.30 og Eftermiddagsmøde: 15.30-16.30, den 23. september

 

Informationsmøde om forløbet “Fra Verdensmål til hverdagsmål”

Bæredygtighed og FN’s Verdensmål er på de flestes læber - Hos Haderslev Erhvervsråd starter vi projektet "Fra Verdensmål til hverdagsmål" op. 

Vi inviterer til et opstartsmøde, hvor du får information om hele forløbet, viden om, hvad du kan forvente og hvordan din virksomhed kommer bedst muligt i gang. Er I allerede i gang, kan I stadig få stort udbytte af  at deltage.

Du kommer til at arbejde ud fra FN’s Verdensmål notesbog, som hjælper dig med at kortlægge de aktiviteter, I allerede gør, og dem I ønsker at sætte fokus på fremadrettet bl.a. ift. branding, bæredygtighed, CSR, image, aktiviteter i værdikæden, internt i virksomheden osv.

 

Det får du ved at deltage i forløbet:

    • Generel viden om FN's Verdensmål – hvorfor er de blevet skabt og kort gennemgang af de 17 mål
    • Introduktion til forløbet med workshops og individuel sparring
    • Sådan får du størst udbytte af det skræddersyet virksomhedsforløb med Marianne Grønbæk fra MG Udvikling
    • Du får netværk og inspiration med andre virksomheder, der også arbejder med de 17 Verdensmål, bæredygtighed, CSR etc.
    • Som bonus får du også FN's Verdensmål pin, plakaten og en terning for hvert mål.

 

Tilmelding til informationsmødet:
Skriv til vores udviklingskonsulent Lene Bræraa på lene@her.dk.
Tilmelding skal senest ske den 21. september kl. 12.00.

 

Tilbagemelding om deltagelse på dagen og senest den 29. september

 

--------

 

Gør klar til workshop 1 - forberedelse

Virksomheden lister de verdensmål der allerede arbejdes med, eller de verdensmål de gerne vil påbegynde at arbejde med.

 

Fælles kick off: Den 5. oktober kl. 8.00-13.00

Til den første fælles workshop får du introduktion til vækstmodellen, som skal bruges i arbejdet med FN’s Verdensmål. Denne præsenteres af Marianne Grønbæk fra MG Udvikling der også fungerer som ekstern konsulent på forløbet.

Virksomhederne tildeles forløb og der sættes datoer på de individuelle forløb.

Workshoppen afsluttes med at opsætte mål for, hvad virksomheden vil arbejde med og eventuelt opnå inden næste møde. Målene vil blive brugt aktivt i netværksgruppen.

 

Gør klar til workshop 2 - forberedelse

Arbejdet med de udvalgte verdensmål sættes i gang ude på virksomhederne, og i fællesskab sørger vi for, at den ændret adfærd skaber gode historier.

 

Workshop 2: Den 11. november kl. 8.30 -11.30

Siden sidst: Virksomheder tilbagemelder på succes, udfordringer og ønske om de kommende tiltag. Her gives der inspiration til hinanden, så alle får så meget ud af det, som muligt. Vi arbejder med FN’s Verdensmål terningerne.

Opfølgning på de individuelle forløb.

 

Gør klar til workshop 3 - forberedelse

Arbejdet med de udvalgte verdensmål fortsættes ude på virksomhederne, og i fællesskab sørger vi for, at den ændret adfærd skaber gode historier.

 

Workshop 3: Den 10. december kl. 8.30-11.30

Hverdagsmålene: Denne gang sætter vi fokus på, hvad der fungerer, og hvordan virksomhederne fortsat kan arbejde med Verdensmålene.

Der vil være korte indlæg fra eksterne oplægsholdere og inspiration til, hvor man også kan søge yderligere viden og hjælp.

 

Gør klar til workshop 4 - forberedelse

Arbejdet med de udvalgte verdensmål fortsættes ude på virksomhederne og i fællesskab sørger vi for at den ændret adfærd skaber gode historier.

 

KICK OFF TIL FREMTIDEN: 21. januar 2021 kl. 13-16

Nu er du klar til at blive skubbet ud over kanten. Alle virksomheder er klædt på til fortsat selv at implementere og gøre Verdensmål til Hverdagsmål på tværs af virksomheden.

 

Efter forløbet: Der laves cases om de deltagende virksomheder, som har gjort Verdensmål til Hverdagsmål. Virksomhederne vil fungere som ambassadører for nye virksomheder, der ønsker at sætte Verdensmål på dagsordenen.