GENÅBNING AF DANMARK - HER ER FASERNE

Fase 2

Udvidet grænseåbning af den danske grænse

Pr. 15. juni åbnes der for en gradvis genåbning af den danske grænse mod nord og syd. Der åbnes denne dag for ind- og udrejse til og fra Tyskland, Norge og Island. Der vil på sigt blive lavet en regional løsning med Sverige. 

 

Rejser til resten af verden frarådes stadig indtil den 31. august. Denne regel kan ændres inden den 31. august.

 


  

Regeringen og Folketingets partier har den 7. maj 2020 indgået en aftale om genåbningens fase 2. De enkelte virksomheder, der er omfattet af fase 2, kan vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 80% i kompensation for de faste udgifter. 

 

Genåbningen hviler på fem elementer:

 • En offensiv teststrategi med testning både i et sundhedsspor og et samfundsspor, smitteopsporing og isolation af smittede. Der gennemføres repræsentativ testning af befolkningen i faste tidsintervaller og ud fra en klar plan.
 • Brug af værnemidler, bl.a. for at beskytte de sårbare gruppero Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstando Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om god hygiejne.
 • Undgå superspredning

 

Partierne er blevet enige om at igangsætte følgende initiativer i fase 2:

Fuld åbning af detailhandel (11. maj)

 • Detailhandlen – herunder storcentre – kan genåbne under de retningslinjer, som er aftalt i sektorpartnerskabet – ”Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19”.

 

Restaurations- og caféliv og lign. påbegyndes (18. maj)
 • Restauranter, caféer og lign. kan servere under nærmere retningslinjer bl.a. vedrørende åbningstid, fysisk afstand mv.
6.-10. klasser i gang (18. maj)
 • De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.
Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj)
Hjemmearbejde i private virksomheder
 • Det er lagt til grund, at væsentligt flere privatansatte møder fysisk ind på arbejde som normalt.
Ind- og udlån på biblioteker (18. maj)
Professionel idræt uden tilskuere
 • Åbningen omfatter hele den professionelle idræt, der kan åbne straks.
Idræts- og foreningsliv - udendørs
 • Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.
Folkekirken og trossamfund i gang (18. maj)
 • Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.
Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj)
 • Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.
Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne. De nærmere retningslinjer aftales i sektorpartnerskab.

Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor fx ift. forsvar, politi, socialområdet, tilsyn, certifikatkurser mv.

I takt med genåbningen er der behov for, at Arbejdstilsynet og andre offentlige tilsyn og kontrolmyndigheder følger med.

 

Partierne noterer sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Regeringen melder ud herom senest den 1. juni 2020.

  

Fase 3

Nedenstående er et uddrag af aftalen.
Forud for iværksættelsen af fase 3 den 8. juni vil SSI’s ekspertgruppe foretage nye modelberegninger på baggrund af de seneste smittetal. Såfremt stigningen i smittede og indlagte ud fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og SSI’s ekspertgruppes matematiske modeller bekræfter, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde fase 3, vil der gennemføres følgende initiativer:

 • Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50. Herunder udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv.
Kultur og aktiviteter
 • Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier
 • Udendørs forlystelsesparker
 • Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv.
 • Sommeraktiviteter for børn og unge
Offentlig sektor der er særligt udsat for ”sagspukler”
 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter der kræver tilstedeværelse
 • Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre
 • Højskoler mv.
 • Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler)
 • På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

Såfremt udviklingen er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase 3, vil følgende kunne overvejes:

 • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser
 • Fuld åbning af DR og TV2

Følgende restriktioner vil blive opretholdt indtil fase 4, som starter primo august:

 • Alle øvrige uddannelser
 • Diskoteker, spillesteder og natteliv
 • Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller)
 • Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes til minimum 31. august.

 

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de virksomheder, organisationer mv., der åbner. Rammerne tilrettelægges i sektorpartnerskaberne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra 3 sundhedsmyndighederne. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

 

Kilde: Dansk Erhverv