Genforeningen 2020

Afholder du et arrangement i forbindelse med Genforeningen 2020? Og er du i tvivl om retningslinjerne, reglerne for forsamlingsforbud osv, så kan du finde alle informationerne på denne side.

 

I lyset af COVID-19 har Det Sønderjyske Præsidium i samråd med en række nøgleaktører besluttet at sætte en ny ramme for genforeningsjubilæet, så den officielle markering forlænges ind i efteråret og udvides med et kompakt sommerprogram i 2021.

 

Sæsonforlængelsen betyder, at markeringen ikke afsluttes i juli, som først planlagt, men fortsætter frem til og med november 2020. I maj og juni 2021 skal et kompakt program på ca. 6 uger bygge op mod det afsluttende højdepunkt, den kongelige rundtur i Sønderjylland, som var planlagt til at finde sted 9.-12. juli i år i 100-års dagene for Christian X’s besøg.

Med udvidelsen får de mange institutionelle og frivillige aktører tilbudt en ny ramme om deres arrangement, så de mange velforberedte aktiviteter i hele landet fortsat har mulighed for at blive realiseret inden for et samlet program.

 

Hvad betyder den tilpassede markering for dig som aktør?
Vi håber fortsat, at enkelte dele af programmet kan gennemføres som planlagt frem mod sommeren i takt med den gradvise åbning af samfundet. Mange aktører har dog allerede måttet aflyse eller udsætte deres aktiviteter, og flere vil se sig nødsaget til det samme i de kommende måneder.

Den tilpassede markering betyder, at aktiviteter, der udsættes, fortsat kan indgå i det samlede program, som nu udvides med to tidsblokke:

- En sæsonforlængelse frem til og med november 2020

- Et kompakt sommerprogram på ca. 6 uger fra maj til midten af juni 2021

Vi opfordrer aktører til at kontakte sekretariatet med oplysninger om eventuelle aflysninger, ændrede datoer eller tilpasninger af arrangementer. Sådan hjælper du bedst med så vidt muligt at give publikum et samlet opdateret program på hjemmesiden genforeningen2020.dk.