MISSION, VISON OG STRATEGI

MISSION & VISION

Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd vil bygge videre på strategien fra 2014-2018, hvor målet var at blive en stærk løsningsorienteret erhvervskommune. Positionen som erhvervskommune er klar, så det er tid til nye ambitioner gennem et bredt samarbejde.

Det er virksomhederne, som skaber erhvervsudviklingen og væksten, mens Haderslev Kommune er den aktive medspiller, der understøtter virksomhedernes udvikling. Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd indgår en samarbejdsaftale om realisering af strategien.

 

VÆKST MED VILJE

Haderslev kommune består af engagerede ildsjæle, spændende lokalsamfund og dygtige virksomheder. Positive cirkler, som vi er gode til at sætte sammen og udvikle til en aktiv og levende kommune, der er værd at besøge, let at falde for og et godt sted at etablere sig.

Vi vil være blandt de bedste til at opfylde virksomhedernes behov for infrastruktur, rammevilkår og service. Men der skal mere til i en verden med hurtige forandringer og nye krav til innovation og produktivitet.

Erhvervslivet og kommunen vil i fællesskab både udvikle på det vi allerede har og samtidig øge tiltrækningen af arbejdskraft, arbejdspladser, uddannelser, borgere og turister. Det kræver “Vækst med Vilje”, og den har vi.

FN’s Verdensmål skal danne ramme om arbejdet sammen med de kendte behov hos virksomhederne om at styrke digitalisering og forretningsudvikling. Strategien skal skabe nye stærke positioner med afsæt i brandet: ”Haderslev - Aktive med Hjerte og Vilje”.


VEDTÆGTER
Download Haderslev Erhvervsråds vedtægter.