HJÆLPEPAKKE TIL VIRKSOMHEDER

Det er blevet besluttet, at tilbyde virksomhederne en lønkompesationsordning.

Ordningen omfatter virksomheder med medarbejdere, som har arbejdsmangel pga. Coronasituationen. Hensigten med kompensationen til virksomhederne er, at medarbejderne kan beholde deres job og løn i en periode.

 

Lønkompensationsordningen i hovedtræk:

Hjælpepakken omfatter lønmodtagere, der er ansat i de private virksomheder, som er blevet ekstraordinært hårdt ramt økonomisk af COVID-19.


En af disse betingelser skal dog være opfyldt: 

  • Virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af lønmodtagerne
    eller 
  • Virksomheden står overfor at skulle afskedige mere end 50 lønmodtagere.

 

Lønkompensationsordningen: 

Månedslønnede lønmodtagere:
Kompensationen fra staten er 75 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 23.000 kr.).

Timelønnede lønmodtagere: Kompensationen fra staten er 90 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 26.000 kr.).


Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af støtteordningen i 3 måneder. 
Den enkelte virksomhed kan kun gøre brug af støtteordningen, hvis de undlader at gøre brug af andre eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.


I forlængelse heraf er det også en forudsætning for at modtage lønkompensation, at virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation, ikke afskediger lønmodtagere som følge af økonomiske årsager. Den berørte lønmodtager skal være ansat før den 9. marts 2020.

 

Læs mere om ordningen HER. Det er også på den side, du skal søge om kompensation, når erhvervsstyrelsen er klar til dette.

Ansøg HER

 

Medarbejderne i hotel- og restaurationsbranchen

Opdatering 17. marts 2020

Medarbejderne i hotel- og restaurationsbranchen kan nu også få op til 90 procent i lønkompensation. Det betyder ifølge aftalen, at der gives lønkompensation til funktionærer på 75 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af corona. For timelønnede er lønkompensationen på 90 procent. For funktionærer er der et lønloft på 23.000 kroner, mens det for timelønnede er på 26.000 kroner.