HJÆLPEPAKKE TIL VIRKSOMHEDER

Der er kommet forbedrede omstændigheder for at hjælpe virksomhederne igennem Corona-krisen. Ordningen omfatter stadig virksomheder med medarbejdere, som har arbejdsmangel pga. Coronasituationen. Hensigten med kompensationen til virksomhederne er, at medarbejderne kan beholde deres job og løn i en periode. OBS. Nedenstående punkter er kun et uddrag af en lang liste af nye aftaler.

 

Aftalen indeholder blandt andet følgende tiltag: 

 • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli.
 • I ordningen for kompensation for faste omkostninger udvides herudover adgangen til kompensation, så virksomheder som minimum skal have en omsætningsnedgang på 35-60 pct. for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger frem for tidligere 40-60 pct. De øvrige trin og tilhørende kompensationsgrader ændres ikke. Endvidere sænkes minimumsgrænsen for faste omkostninger fra 25.000 kr. til 12.500 kr., således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. i en tremåneders periode for at kunne få kompensation. Hertil hæves det absolutte loft for kompensation fra 60 mio. kr. i perioden til samlet 110 mio. kr. Endelig vil der blive taget hånd om de virksomheder med underskud, som på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere, end hvad det er nødvendigt inden for statsstøttegodkendelsen. Hertil vil de virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i kompensation - kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse heraf.
 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli. Herudover øges kompensationsgraden fra 75 pct. til 90 pct., og grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningen hæves fra maksimalt 10 til maksimalt 25. For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 100 pct. (dog maksimalt 23.000 kr.) i perioden med forbud under forudsætning af, at der kan opnås statsstøttegodkendelse. Hertil etableres en ny kompensationsordning for freelancere mv. med blandede A- og B-indkomster.
 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.)
 • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visseerhverv (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.).
 • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.
 • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. Fremrykningen vil særligt gavne likviditeten i små og mellemstore vækstiværksættere med forsknings- og udviklingsaktivitet.
 • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden
 • Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.
 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.
 • 350 mio. kr. til et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
 • Suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

 

Ansøg HER


Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af støtteordningen i 3 måneder. 
Den enkelte virksomhed kan kun gøre brug af støtteordningen, hvis de undlader at gøre brug af andre eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.


I forlængelse heraf er det også en forudsætning for at modtage lønkompensation, at virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation, ikke afskediger lønmodtagere som følge af økonomiske årsager. Den berørte lønmodtager skal være ansat før den 9. marts 2020.

 

Læs mere om ordningen HER. Det er også på den side, du skal søge om kompensation, når erhvervsstyrelsen er klar til dette.

 

 


 

 

Medarbejderne i hotel- og restaurationsbranchen

Opdateret den 17. marts 2020

Medarbejderne i hotel- og restaurationsbranchen kan nu også få op til 90 procent i lønkompensation. Det betyder ifølge aftalen, at der gives lønkompensation til funktionærer på 75 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af corona. For timelønnede er lønkompensationen på 90 procent. For funktionærer er der et lønloft på 23.000 kroner, mens det for timelønnede er på 26.000 kroner.