Coronaslider2

HJÆLPEPAKKE TIL VIRKSOMHEDER

Opdateret 28/10-2020
 

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne til den 31. januar. Ordningerne bliver samtidig udvidet for bl.a. leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler. Flere puljer til kulturen, idrætten og foreningslivet videreføres.

 

Hovedpunkter i aftalen

For virksomheder:
Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.

 

Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.

 

Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

 

Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

 

Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

 

Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.


For kulturområdet:
En lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021.

 

Frem til 31. januar 2021 afsættes yderligere i alt 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samtbreddeidrætten, samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under Corona.

 

Som et nyt initiativ, oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet.

 

Ny kompensationsordning på 60 mio. kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.

 

Hertil kommer 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.


Læs hele aftaleteksten
Læs økonomi-tabellen

 

 

Hold dig opdateret om alle hjælpepakkerne, hvilke der forlænges, og hvordan du søger på Virksomhedsguiden

 

Arbejder du med oplevelsesområdet (både musikere, aktører og arrangører), kan du finde information og støtte hos Kulturstyrelsen

 

skat.dk kan du finde information om, hvordan du kan låne rentefrit.