FREELANCERE MED A OG B-INDKOMST KAN FÅ MIDLERTIDIG KOMPENSATION FOR INDKOMSTTAB

Er du freelancer med faste arbejdssteder i Danmark, og har du et forventet samlet tab i A- og B-indkomsten samt såkaldt 'anden indkomst' på mindst 30% som følge af COVID-19, kan du fra midten af maj måned 2020 søge om kompensation. Den samlede A- og B- indkomst skal gennemsnitligt lyde på 10.000 kr. pr. måned i 2019 eller det seneste år for at være kvalificeret til at søge kompensationsordningen.

  • Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højest være 55%
  • Er man dagpengeberettiget eller modtager supplerende dagpenge eller offentlige ydelser, som fx kontanthjælp er man ikke berettiget til kompensationsordningen
  • Den samlede indkomst for indkomståret 2020 må ikke overstige 800.000 kr.

 

Sådan skal indkomsten fordele sig:

  • B-indkomsten skal lyde på mindst 5.000 kr. pr. måned
  • A-indkomsten skal lyde på højest 20.000 kr. pr. måned

 

Det er muligt at medregne et eventuelt skattepligtigt overskud fra den selvstændige virksomhed i B-indkomsten.

 

Sådan dækker ordningen:

Der kan søges kompensation for op til 90 % af det forventede A- og B-indkomsttab dog højst 20.000 kr. pr. måned. Hvis der imidlertid har været et forbud mod at holde åbent og der derved ikke har været omsætning i denne periode, kan der søges kompensation for hele det forventede omsætningstab eller B-indkomsttab for perioden, hvor der har været forbud mod at holde åbent, hvis øvrige ovenstående krav overholdes.

Der kan søges om kompensation for en tre- eller firemåneders periode fra og med 9. marts 2020.

 

Hvornår udbetales kompensationen?

Alle ansøgninger bliver behandlet hurtigst muligt. Det er ikke muligt at få oplyst en generel sagsbehandlingstid, da den blandt andet afhænger, om ansøgningen er korrekt udfyldt og dokumenteret - eller om den skal gennemgås nærmere.

Når ansøgningen er indsendt modtages en kvittering i den digitale postkasse - senest en time efter ansøgningen er afsendt. Beløbet udbetales på én gang på en NemKonto.