KOMPENSATION TIL SELVSTÆNDIGE

Hvem er omfattet?

 • Selvstændige inklusiv interessentskaber, hvis deres ejerandel udgør mindst 25 %, og de arbejder i virksomheden.
 • Hovedaktionæren/ejerlederen, der driver sin virksomhed i selskabsform (IVS, ApS, A/S), og arbejder i virksomheden.

 

Betingelser for at kunne ansøge om kompensation:

 • Virksomheden må ikke have haft mere end 25 fuldtidsansatte
 • Omsætningen skal tidligere have været over 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit, og faldet i omsætningen skal være på mere end 30 % som følge af Covid-19.

 

Kompensationsbeløbets størrelse:

 • 90% af omsætningstabet, dog max. 23.000 kr. pr. måned.
 • Kompensationsgraden forhøjes samtidig til 100 pct. af omsætnings- eller Bindkomsttabet for de selvstændige og freelancere, som ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst. Der kan fortsat maksimalt modtages 23.000 kr. pr. måned.
 • Forhøjelser har virkning med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

 

Definitioner mv.:

 • Kompensation kan udgøre 46.000 kr. pr. måned, hvis der er en medarbejdende
 • ægtefælle.
 • Flere ejere (minimum 25% ejerskab) da max 23.000 kr. pr. mdr. pr. ejer.
 • Kompensationen gives maksimalt i 4 måneder i perioden 9. marts – 8. juli 2020.
 • Fuldtidsansatte: Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelse af fuldtidsansatte
 • 30% omsætningsnedgang: Referenceperioden er 1. april – 30. juni 2019 eller 1. december 2019 – 29. februar 2020 eller for nystiftede virksomheder - stiftelsestidspunkt til 9. marts 2020.
 • Personlig indkomst i 2020 skal være under 800.000 kr.

Ordningen kan også anvendes for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 %. Kompensationen udgør også her 90 % af tabet, dog max. 23.000 pr. måned.

 • Dog minimum 120.000 kr. i B-indkomst i 2019 (10.000 kr. pr. mdr.) for at kunne ansøge.
 • Virksomheder, der allerede har søgt om støtte via ordningen, vil skulle ansøge igen for at opnå adgang til den forlængede periode.
 • Virksomheder, der tidligere har ansøgt om kompensation for 75 pct. af deres omsætningstab ville kunne søge om forhøjelse af kompensationsgraden med tilbagevirkende kraft (alternativt kan disse virksomheder vælge, at justeringen efterreguleres i den efterfølgende kontrol).
 • Erhvervsstyrelsen vil frem til midten af maj køre videre med den nuværende ordning.
 • Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden.
 • Det er også der, virksomheder med over 10 og maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge.