Lean forløb - SMiL

Sønderjysk Mester I LEAN

Få en hjælpende hånd og bliv Sønderjysk Mester i Lean, så din virksomhed får styr på procesoptimeringer og I hurtigt kan indhente det tabte efter corona.

 

Forløbet varer over 5 gange, og du kan vælge at deltage i alle modulerne eller bare nogle af dem.

 

 

Modul 1:

Efter første modul vil man som deltager sidde tilbage med en grundlæggende forståelse for Lean. Vi vil starte med at gennemgå, hvad Lean som et værktøj kan hjælpe med i en virksomhed. Derefter vil vi kort fortælle om historien bag Lean og hvordan de essentielle principper hænger sammen.

I Lean arbejder man blandt andet med at nedbringe spild, som er elementer der ikke skaber værdi for vores kunder. Vi skal igennem de forskellige typer af spild og lære at observere typerne i vores dagligdag.

Som en ekstra hjælp til forståelse af Lean laver vi en sjov gruppeøvelse, hvor vi benytter hula hop ringe som illustrering af, hvad Lean gør og kan hjælpe med i vores virksomheder.

Til slut ser vi en film, som viser alle formerne for spild. Her laver vi igen en sjov øvelse, hvor vi alle skal prøve at observere spildet. Filmen er sjov at gå hjem på, da den kan overføres til vores daglige gøremål og hverdagsting, hvor der overalt, hvis vi ser ordenligt efter, findes spild.

 

Modul 2:

Som en start laver vi en kort og hurtig repetition af modul 1, samt hvad er sket siden sidst hos dem som var på modul 1 -  så vi alle starter samme sted.

Herefter starter vi op med en præsentation af og introduktion til værdistrømsanalyse, som er det grundlæggende værktøj i Lean. Kender vi ikke virkeligheden kan vi heller ikke ændre det rigtige, dette grundlæggende værktøj afslører, at ser vi efter i mindste detalje, kan vi finde kerneårsager, som vi med fordel kan forandre.

Som en introduktion til værdistrømsanalyse skal vi benytte os af filmen, som vi viste i modul 1. Denne bruger vi som en øvelse i at udarbejde en værdistrømsanalyse på en simpel proces, nemlig det at lave kaffe til en gæst der kommer på besøg.

Når vi udarbejder en værdistrømsanalyse snakker vi om 2 begreber, som er ”Current State” og ”Future State”, samt knytter vi en handleplan til som deltagerne kommer til at udføre. Dette kan virke enkelt, men er som oftest der vi fejler.

Vi skal dykke dybere ned i betydningen af disse og give de relevante fif, metoder og værktøjer så alle kan gå hjem og lege med redskabet derhjemme bagefter.

 

Modul 3:

Som en start laver vi en kort og hurtig repetition af modul 2, samt hvad er sket siden sidst hos dem som var på modul 2 - så vi alle starter samme sted.

Efterfølgende kigger vi på værktøjet 5 S, som omhandler orden og ryddelighed. Vi vil gå igennem alle punkterne i 5 S og i denne sammenhæng lave en sjov øvelse, som giver et godt billede af, hvad 5 S kan hjælpe med.

Til at slutte 5 S af skal vi gå en runde i HER, hvor vi bruger redskaberne, som blev præsenteret tidligere. Denne øvelse giver en god forståelse for hele brugen af 5 S og giver deltagerne chance for at prøve det af i praksis. Dette er en gave fra medlemmer til HER – hvad de ser når de er på besøg, HER kan efterfølgende som TAK for hjælpen omsætte dette inden modul 4.

Egenskaber vi får lært deltagerne kan direkte overføres til  egen virksomhed, hvor det er let samme dag at gå en runde og se sin virksomhed på ny for at se om man finder mulige forbedringer.

I Lean arbejder vi meget i sammenhænge og vejen til at gøre alting synligt for alle medarbejdere så vi arbejder sammen i en helhed. En del af vejen hertil drejer sig om gennemsigtighed. En af måderne hvorpå vi får dette er gennem målstyring. Hertil bruger vi KPI’er, som er tal der viser os om vi går i den rigtige retning eller om vi skal lave forbedringer. Til slut i modulet vil vi give en introduktion til brugen af KPI’er, som et styringsredskab.

 

Modul 4:

Som en start laver vi en kort og hurtig repetition af modul 3, samt hvad er sket siden sidst hos dem som var på modul 3 - så vi alle starter samme sted.

Herefter følger vi videre på begrebet omkring gennemsigtig for alle medarbejdere, da der ligger mange tiltag under dette delt. I den første del snakker vi om synlighed og brugen af tavler for blandt andet at illustere vores KPI’er (som vi snakkede om i modul 3). Tavler kan også bruges til mere end KPI’er, hvilket vi vil komme dybere ned i.

For at give en god forståelse for, hvad tavler kan gøre vil vi vise en film, som blev lavet ved DSV. Her ses tydeligt, hvordan tavler kan hjælpe med at gøre en arbejdsgange nemmere for alle og samtidig opretholde kommunikationen så vi arbejder sammen som en helhed. Disse tavler indeholder mange forskellige signaler, men alt sammen noget der sikrer vi arbejder rigtigt og alle ved hvem, hvad og hvordan, samt hvem, hvad og hvornår.

Når man arbejder med Lean skal vi ofte ind og implementere nye tiltag, hvilket giver en forandring i måden vi er vant til at arbejde på. Vi vil komme ind på hvordan man takler forandringer og hvad man skal være opmærksom på for at få det bedste resultat ud af sin forandring.

Vi vil genemføre og udfordre deltagerne i forandring, dette igennem enkle øvelser som som på en og samme tid viser hvor svært det kan være at kaste sig over forandringer selv om vi alle ville sige ja til - at vi er parate til forandringer.

Lean indeholder utrolig mange værktøjer og i løbet af disse 4 moduler kommer vi kun ind på en brøkdel af dem. Derfor vil vi til slut vise deltagerne den komplette værktøjskasse der findes, både på hardware og på software siden, desuden vil vi henvise til brugbart materiale der findes, som deltagerne kan gå hjem og dygtiggøre sig på.

Tanken er at alle går derfra med oplevelsen -  vi har smagt på retten ”LEAN” det smagte godt og med appetit på mere inklusiv den gode forståelse for, hvor meget Lean kan hjælpe med.

 

Modul 5:

Vi får besøg eller vi besøger en Virksomhed gerne lokalt som igennem sit arbejde med Lean har oplevelser og erfaringer som virksomheden gerne vil dele med holdet.

Afhængig af deltager sammensætning, finder vi en repræsentativ virksomhed, gerne i HER netværket, således vi ikke skal på langfart.

 

 

BETALING
Forløbet koster 300 kr. + moms pr. modul pr. deltager. Pengene går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse via Stafet for Livet i Haderslev.

 

 

TILMELDING: 

Skriv til vores event- og medlemskoordinator Mette Juul Nielsen på mette@her.dk. Husk at tilføje, hvis du kun vil deltage på enkelte moduler.