F. MEDIEINTRODUKTION, FX BLOGS, VLOGS, PODCAST, YOUTUBE

Kan det være relevant for virksomheden at sælge sine budskaber gennem anvendelse af mediefortællinger eller skabe bedre kundeoplevelser ved anvendelse af lydoptagelser og video?

Få inspiration til dette, vælg den ønskede platform og få kreativ og teknisk hjælp til dine første produktioner. (I alt 6-8 timers kreativt arbejde)

 

Pakken tilrettelægges og leveres således:

  • Et kort introduktionsmøde, hvor I mødes i værkstederne Skaberiet og Medieskabt hos HER på Jomfrustien 27 i Haderslev. På mødet introduceres du til de forskellige mediemuligheder, og I afstemmer forventninger og lægger en god plan for opgaven og dit udbytte af pakken. Herunder konkrete aftaler om, hvad din kreative partner leverer, og hvad du selv skal gøre
  • 1-2 timers arbejdsmøde, hvor virksomhed og konsulent drøfter virksomhedens muligheder for storytelling, metode og tilrettelæggelse
  • Virksomheden udvælger og forbereder relevante cases/fortællinger, som leveres til konsulenten, der bruger 1-2 timer på forberedelse og klargøring til produktionen
  • 3-4 timers kreativt arbejde, hvor konsulenten hjælper med den konkrete tilrettelæggelse og produktion af udsendelser
  • Kort online evaluering og opfølgning efter kampagnen
  • Fri anvendelse af værkstederne ifm. pakken og bagefter ved medlemskab af HER

 

OBS. Pakken indeholder udelukkende konsulenttimer, og kan således ikke dække materialer, annoncer, systemer, licenser, fotos/video, rettigheder eller andre ekstra omkostninger.

Efter det indledende onlinemøde, har både virksomhed og kreativ partner mulighed for at trække sig u/b, hvis kemi eller forventninger ikke passer sammen.

 

Husk at marketingpakken bevilges af HER, så inden du tager kontakt til leverandøren skal du have en bevillings bekræftelse.