Gram Fjernvarme

Vi fanger solen...

Gram Fjervarme har en af verdens største solfangeranlæg. Anlægget leverer ca. halvdelen af varmebehovet i Gram. Amba-selskabet har ca. 1.200 forbrugere der på generalforsamlingen vælger bestyrelsen som varetager forbrugernes interesser. Vi forsyner ca. 98% af byen med fjernvarme.

Lars M. Damkjær
Driftsleder
Sønderbyvej 24
6510 Gram

Du skal indtaste dit navn.

Du skal indtaste dit telefon.

Please enter a valid value

Please check this box