Kudsk og Nissum A/S

Kudsk & Nissum kører primært sand, grus og sten. Derudover køres der med asfalt for en større asfaltkoncern og  kartofler for AKS Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund, kørsel med kran/grab biler op til 66 TM samt beton med hejseladsbiler og trækker/trailer for Unicon A/S.

På værkstedet, hvor vi er 10 medarbejdere, serviceres firmaets egne lastbiler samt lastbiler fra et større opland.

Værkstedet har specialiseret sig i at servicere og vedligeholde samt foretage de obligatoriske eftersyn af betonbiler, specielt det årlige båndeftersyn og så kan vi på værkstedet ikke blot ordne betonudstyret, men samtidig også klargøre hele bilen til f.eks det årlige bilsyn.

Vi vurderer selv at vi formentlig har et af landets største service og eftersynsværksted når det gælder eftersyn af båndbiler.

Morten Kudsk
Tingvejen 40P
6500 Vojens

Du skal indtaste dit navn.

Du skal indtaste dit telefon.

Please enter a valid value

Please check this box