FLERE GODE MEDLEMSFORDELE

HER er et lille udpluk af, hvad vi ellers kan tilbyde vores medlemmer...

  • Støtte til udformning af projektansøgninger i forhold til opnåelse af udviklings-/projektmidler fra statslige puljer.
  • Hjælp til formulering af ansøgninger til EU-midler i samarbejde med Region Syddanmarks EU-kontor i Bruxelles
  • Tværgående og koordinerende samarbejder med øvrige erhvervsforeninger/-organisationer i Haderslev Kommune, f.eks. Håndværker- og Industriforeningen, handelstandsforeningerne i Gram, Haderslev og Vojens, samt herudover Haderslev Uddannelsesråd og uddannelsesinstitutionerne, boliggruppen og offentlige og private boligudlejere, iværksættermiljøer osv.
  • Støtte fra bestyrelse og sekretariat til dialoger med Haderslev Kommune bl.a. målrettet i forhold til lokalplanlægning, byggesagsbehandling, miljøsager, VVM redegørelser m.v.
  • Deltagelse i tværgående dialog- og temagrupper med fokus på vækst og udvikling.
  • Kontakt til Udviklings Råd Sønderjylland og de tværgående udviklings- og støttemuligheder, der er i det sønderjyske.
  • Henvisning til vejledning, sparring og rådgivning fra Erhvervshus Sydjylland i forhold til den specialiserede erhvervsservice.
  • Partnerskabsaftaler med erhvervsorganisationerne i nabokommunerne i Sønderjylland og Trekantområdet.
  • Orientering om statslige udviklingstiltag og aktiviteter på erhvervsområdet i Danmark og internationalt, der igangsættes og koordineres i Erhvervsfremmestyrelsen og ministerier.
  • Henvisning til indkøbssamarbejde og rabatordninger via det sønderjyske udviklingssamarbejde i SUSAM.