Haderslev Realskole

Skolens formål

 

Skolens formål er at drive en fri grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Skolens leder og lærere vil i samarbejde med elever og forældre søge at skabe et trygt og stimulerende miljø, der bidrager til den enkelte elevs alsidige udvikling.

 

Skolen vil arbejde for: 

  • At eleverne med lyst og interesse kan tilegne sig arbejdsmetoder, kundskaber, færdigheder og alsidige udtryksformer
  • At eleverne gennem praktiske og musiske aktiviteter får mulighed for at udfolde deres fantasi og skabende evner
  • At eleverne udvikler deres muligheder for selvstændig vurdering og stillingtagen
  • At den enkelte elev får følelsen af selvværd og oplever skolen som et positivt fællesskab
  • At eleverne lærer at samarbejde og at vise hensyn over for andre mennesker og det omgivende miljø
  • At eleverne forberedes til en ansvarlig og aktiv medleven og medbestemmelse, så de kan få mulighed for at skabe sig en meningsfuld tilværelse i en verden, hvor livsbetingelse og værdinormer er i stadig forandring.
  • Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, demokrati og frihed under ansvar.

 

Haderslev Realskole
Haderslev Realskole
Henrik Pors
Leder
+45 74 52 19 41
Christiansfeldvej 20
6100 Haderslev