Vores hovedtelefonnummer er midlertidigt ude af drift

Ønsker du at komme i kontakt med os, kan du finde en liste over direkte telefonnumre HER.
Du er også mere end velkommen til at sende os en mail på info@her.dk.

Vi beklager ulejligheden.

Susam(1)

Sønderjysk Udviklingssamarbejde

Konceptet omkring fælles indkøbssamarbejde

SUSAM har en bred vifte af indkøbskategorier, der i samarbejde med - de af SUSAM udvalgte - leverandører konstant optimeres og videreudvikles. Det er således målet at tilsikre medlemmerne de bedst mulige rabatter, vilkår og services samt at frigive ressourcer ude i virksomhederne ved at benytte SUSAM’s indkøbsaftaler.

Forud for implementering af ny indkøbskategori ligger flere måneders arbejde og research. Medlemmerne er altid med på råd, og nye behov diskuteres nøje forud for valg af samarbejdspartner.

Selvfølgelig stiller vi også krav til vores medlemmer. Det er vigtigt, at virksomhederne deler sine kompetencer og arbejder aktivt for at synliggøre Sønderjylland. På den måde opnår vi de bedste resultater.

Det er SUSAM’s ambition og strategi at arbejde sammen med de bedste leverandører indenfor hver kategori. Således ligger møder, forhandlinger, evaluering og meget mere til grund for den endelig beslutning og valg af samarbejdspartner.

Samtidig med muligheden for at spare penge, er det en ”win-win-win” situation for alle parter. Medlemmerne sikres besparelser i deres indkøb, leverandørerne sikres en leverancemulighed til en stor gruppe af erhvervsvirksomheder og SUSAM sikres økonomi til at fremme sit formål.

Udfra filosofien ”gør det du er bedst til” har SUSAM indenfor udvalgte nøgleområder udvalgt og indgået et strategisk samarbejde med en ressourceperson. Denne person bestrider de nødvendige spidskompetencer indenfor et specifikt fagområde, og har sin daglige gang blandt én af SUSAM’s medlemsvirksomheder. Vedkommende er således SUSAM’s forlængede arm og bistår ved leverandørudvælgelse og forhandlinger. Samtidig er ressourcepersonen til rådighed overfor øvrige medlemmer i netværket og fungerer som en sparringspartner overfor de respektive virksomheder.

Konstant udvikling kræver konstant optimering og fingeren på pulsen. Derfor arbejder SUSAM med leverandørkontrakter af forskellig varighed - alt afhængig af kategorien. Oftest er der tale om 1 – 3 årige leverandørkontrakter med mulighed – for begge parter – via jævnlig dialog at tilpasse indhold, leveringsbetingelser og priser således, at de matcher medlemmernes behov og ønsker samt markedets dynamiske udvikling.

Læs mere om SUSAM HER

SUSAM er et stærkt BtB netværk af primært sønderjyske virksomheder, der blev stiftet i 2004 med det formål at samle landsdelens virksomheder i et indkøbsfællesskab.

Flere end 650 virksomheder tilbyder SUSAM - via volumen fra netværket - unikke muligheder for at opnå betydelige besparelser indenfor en lang række af forskellige, ikke strategiske, indkøbskategorier.

Læs mere...