METALINDUSTRI HER

Synergi og samarbejde skaber synliggørelse af metalindustrien i Haderslev kommune

MISSION

Skabe et stærkt netværk blandt aktive metalindustrivirksomheder, som har til formål at fremme jobinteresser, vidensdeling, udvikling og profilering.
Netværket skal baseres på åbenhed, tillid og dialog, så der kan samarbejdes om jobskabelse, projekter, udvikling og innovation mellem virksomhederne.
Alle aktiviteter skal give merværdi for flertallet i netværket.

VISION

”Give vores virksomheder et unikt netværk, der skaber de bedste rammer og vilkår for metalindustri i Danmark. ”

HVEM KAN VÆRE MED?

Virksomheden skal være metalforarbejdende og en aktiv medspiller og en del af debatterne i netværket. Der findes ingen krav til virksomhedsstørrelse.

Virksomheden skal være beliggende i Haderslev kommune.

Personen, som deltager fra virksomheden, skal være aktiv i netværket og involvere sig i arbejdet, som netværket udfører.

HVAD SKAL MIH?

  • Fælles profilering med større budgetter.
  • Målrettede rekrutteringskampagner
  • Vidensdeling (teknologi m.v.)
  • Når vi kender hinanden, handler vi mere sammen.
  • Fælles eksportaktiviteter
  • Inspirere uddannelsesinstitutionerne til at udbyde det, vi har brug for.
  • Inspirere kommunen til at fremme rammevilkår og målrette jobcenterets indsats
  • Gensidig inspiration (strategi, IT-implementering, salg etc.)