NETVÆRKSCAFÉ

NETVÆRK I ØJENHØJDE OG ARBEJDSTØJ

Det primære formål med netværkscaféen er, at man kan dyrke sit netværk i et uformelt miljø og mødes med andre virksomheder for at udveklse erfaringer, skabe nye forbindelser, få ny inspiration og ikke mindst besøge en spændende lokal virksomhed. Der vil ved hver netværkscafé være et kort og aktuelt input fra en ekstern oplægsholder. Læs mere om formålet med netværkscafeerne HER.


Netværkscaféen afholdes torsdage i ulige uger skiftevis kl. 8.00 og kl. 15.00 og er åbent for alle HER medlemmer, som hver kan medbringe op til to gæster. Find datoerne for netværkscaféerne HER og sæt kryds i kalenderen. Det er gratis at deltage og alle deltagere bliver opfordret til at medbringe navneskilte.

 

Netværkscaféen foregår altid stående - også under oplæg - og gerne ved ståborde, da det på denne måde er nemmest for deltagerne at cirkulere rundt og netværke med hinanden.