G. FLYER ELLER FOLDER – REKLAME PÅ TRYK-PAKKE

Få fortalt din virksomhedshistorie med en informerende folder eller vis dine produkter med en flot flyer.

Pakken giver trykt materiale, som du enten kan bruge til omdeling eller til fx at dele ud i din butik. (I alt 6-8 timers kreativt arbejde + trykte materialer)

 

Pakken tilrettelægges og leveres således:

  • Et onlinemøde, hvor I afstemmer forventninger og lægger en god plan for opgaven og dit udbytte af pakken samt finder det format (flyer, folder, postkort m.fl.), der passer til dit behov. Herunder konkrete aftaler om, hvad din kreative partner leverer, og hvad du selv skal gøre
  • 1-2 timers kreativt forarbejde, herunder interview med nøgleperson, hvor konsulenten og virksomheden gennemgår indholdet til materialet
  • 3-5 timers gennemførelse. Konsulenten udarbejder og leverer tekstmateriale, som efterfølgende opsættes grafisk og sendes til virksomheden til godkendelse. Efter eventuelle rettelser sendes materialet til tryk, hvorefter det leveres hos virksomheden
  • Kort online evaluering og opfølgning
  • Pakken inkluderer omkostninger til tryk i, men vær obs på, at der ift. pakkens størrelse er begrænsninger i forhold til formater og oplag. Dette aftales konkret på onlinemødet

 

OBS. Ekstra omkostninger til fx materialer, fotos/video, oversættelse, ekstra kørsel, flere lokationer og lignende er ikke inkluderet.

Efter det indledende onlinemøde, har både virksomhed og kreativ partner mulighed for at trække sig u/b, hvis kemi eller forventninger ikke passer sammen.

 

Husk at marketingpakken bevilges af HER, så inden du tager kontakt til leverandøren skal du have en bevillings bekræftelse.