SOMMERPAKKE

Danmark er nu et godt stykke inde i en genåbning af samfundet. Dansk økonomi

har på grund af aftalerne om hjælpepakkerne og en kontrolleret åbning af samfundet

et bedre afsæt for den genopretning, der venter forude.

 

HER er initiativerne i sommerpakken:

• Gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklister
• Tilskud til prisnedsættelse på færger til småøer, samt Fanø, Læsø, Ærø og Samsø i august og september
• Reduktion af billetpriserne på færgefarten Ystad-Rønne i august og september
• Rejsepas – 8 dages fri-rejse-billet med kollektiv transport. Der udbydes 50.000 billetter
• 1 mio. Orange billetter over Storebælt i skolernes sommerferie
• Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse
• Styrket indsats for genstart af turismen i Hovedstaden via Wonderful Copenhagen
• Styrket indsats for genstart af turismen i kyst- og naturturismen via Dansk Kyst- og Naturturisme
• Boost af Ø-passet og ø-turismen
• Madkulturelle sommerevents og -oplevelser i hele landet
• Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark
• Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne
• Udvidelse af pulje til lokale idræts- og spejderforeninger
• Rabat på billetter til kulturoplevelser
• Aktivitetspulje til kulturelle aktiviteter
• Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år
• Dagsture til plejehjemsbeboere
• Dagsture for beboere på socialpsykiatriske botilbud
• Gratis handicaptransport i sommerferien

 

Læs mere om aftalen HER