SØNDERJYSK UDVIKLINGSSAMARBEJDE

SUSAM er et stærkt BtB netværk af primært sønderjyske virksomheder, der blev stiftet i 2004 med det formål at samle landsdelens virksomheder i et indkøbsfællesskab.

Flere end 650 virksomheder tilbyder SUSAM - via volumen fra netværket - unikke muligheder for at opnå betydelige besparelser indenfor en lang række af forskellige, ikke strategiske, indkøbskategorier.