DISPENSATION OM FORLÆNGELSE AF UDDANNELSE AF VAREBILSCHAUFFØRER

Reglerne om, at man skal være i besiddelse af et varebilschaufføruddannelses-
bevis vil først blive genindført d. 1. juli.

Styrelsen oplyste i sidste uge, at reglerne ville blive genindført med virkning fra d. 23. maj  men det er altså nu ændret. Det sker med henvisning til ønsket om at give transporterhvervet tilstrækkelig tid til at omstille sig til genindførsel af kravet.
 
DTL opfordrede i sidste uge til en forlængelse af den midlertidige ophævelse af reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører netop med henvisning til den korte frist.