OPLEVELSESNETVÆRK

Som en del af Haderslev Kommunes erhvervsstrategi, er der udarbejdet en delstrategi der omhandler oplevelsesområdet.

Fokusområderne er:

  • Oplev begejstring
  • Oplev destinationen
  • Oplev kommunen
  • Oplev Virksomhederne

 

I fællesskab og på tværs af kommunen vil vi udvikle alle de herligheder og særlige styrkepositioner, som vi har inden for oplevelsesområdet og gøre Haderslev til en endnu stærkere oplevelseskommune!

 

Vi har mange gode oplevelser, herligheder og spændende virksomheder!

- Men vi er ikke gode til at udbrede kendskabet til dem - derfor vil vi dyrke potentialet og blive bedre til at fortælle om det hele, så der bliver et større kendskab til Haderslev. Vi skal have flere gæster, få dem til at opleve mere, blive lidt længere og gerne anbefale Haderslev Kommune til andre og selv komme igen. 

Oplevelser er i denne sammenhæng både de oplevelser, vi hurtigt får øje på, når der tænkes turisme, handel, kultur og idræt. Men også de oplevelser, der skabes i de enkelte virksomheder, i mødet med kunderne, i mødet med kommunen, i mødet med hinanden og når vi møder området som potentielle tilflyttere.

 

Med andre ord skal vi udvikle den samlede oplevelsesøkonomi i vores destination, hos de enkelte virksomheder og i kommunen, og vi skal forstå, at oplevelserne skabes i kombinationen af indholdet, indpakningen, invitationen, indlevelsen og inspirationen. 

Inden for oplevelsesområdet findes en masse emner under udvikling. Blandt andet er der More Mojn koncpetet, Story Making og de fire oplevelsessøjler: Haderslev Historiske Handelsby, Lillebælt Lokker, Gram Slotsby og ACTURE PARK. 

 

 

Oplevelse - Haderslev kommune skal blive gode til at udbrede kendskabet til vores mange gode oplevelser