TURISME, HANDEL OG OPLEVELSER

I fællesskab og på tværs af kommunen vil vi udvikle alle de herligheder og særlige styrkepositioner, som vi har inden for oplevelsesområdet og gøre Haderslev til en endnu stærkere oplevelseskommune!

 

Vi har mange gode oplevelser, herligheder og spændende virksomheder!

- Men vi er ikke gode til at udbrede kendskabet til dem - derfor vil vi dyrke potentialet og blive bedre til at fortælle om det hele, så der bliver et større kendskab til Haderslev.
Vi skal have flere gæster, få dem til at opleve mere, blive lidt længere og gerne anbefale Haderslev Kommune til andre og selv komme igen. 

Oplevelser er i denne sammenhæng både de oplevelser, vi hurtigt får øje på, når der tænkes turisme, handel, kultur og idræt. Men også de oplevelser, der skabes i de enkelte virksomheder, i mødet med kunderne, i mødet med kommunen, i mødet med hinanden og når vi møder området som potentielle tilflyttere.

 

Med andre ord skal vi udvikle den samlede oplevelsesøkonomi i vores destination, hos de enkelte virksomheder og i kommunen, og vi skal forstå, at oplevelserne skabes i kombinationen af indholdet, indpakningen, invitationen, indlevelsen og inspirationen. 

 

DANMARKS AKTIVE DESTINATION
Haderslev er skabt til aktive oplevelser, og med ACTURE PARK har vi allerede etableret en platform med stort kundepotentiale.
Dette er et forretningsområde, hvor Haderslev som følge af både naturskabte og bygningsmæssige anlæg kan opnå en helt særlig position inden for en del af turismemarkedet med stor vækst. 

Danmarks Aktive Destination er en styrkeposition, som skal opnåes med strategisk fokus og ved at understøtte udbuddet af aktive, involverende og tilgængelige oplevelser og events, via markedsføring og ved udvikling af aktørernes værtsskab og værditilbud, så de afspejler den aktive destination. 

Forudsætningen for at øge den turismeskabte omsætning er både at udvikle nye tilbud, tiltrække aktører og investorer udefra og bygge videre på det tværgående engagement, den fælles kendskabsopbygning og den markedsføring, der først for nylig er sat i gang. 

 

 

 

Oplevelse - Haderslev kommune skal blive gode til at udbrede kendskabet til vores mange gode oplevelser