LILLEBÆLT LOKKER

Oplevelsessøjlen "Lillebælt Lokker" handler om, at få øget profilering og produktudvikling af kommunens lange Lillebælt kyststrækning, som rummer et stort udbud af feriehuse og campingpladser, Årø og nogle af de bedste strande i Danmark.

Erhverv, kultur og foreninger samarbejder om udvikling og profilering af hele Haderslevs lillebæltkyst, som et attraktivt ferieområde året rundt - og derved claime Lillebælt navnet.

Et fælles fokusområde er bl.a. lystfiskeri. Derfor er der blevet udarbejdet en folder, samt oversigtskort for offentlige fiskespots langs Lillebælt kysten. Denne folder henvender sig til gæster og turister i området. 

 

Der er nedsat et arbejdsudvalg, som samarbejder omkring ideer og projekter i hele "Lillebælt Lokker" området.

For nærmere information, kontakt da oplevelseskonsulent Lene Bræraa.