EKSPORTVEJLEDNING

Eksportmuligheder

Danmark har stor fokus på eksport, og rigtig mange danske virksomheder beskæftiger sig i dag i en eller anden form med forskellige eksportmarkeder. I Haderslev Kommune har vi mange eksporterende virksomheder, men også virksomheder, der ser i den retning, ikke blot fordi alle andre gør det, men fordi virksomhederne har et potentiale, som måske endnu ikke udnyttes godt nok.
Eksport og internationalisering er ikke en genvej til mere salg og vækst, men et område, der kræver såvel strategisk som praktisk forberedelse og vedholdende gennemførelse. Alle markeder er forskellige og kræver noget nyt af din virksomhed. Der er sproglige, kulturelle og måske lovgivningsmæssige eller administrative barrierer, men store muligheder for øget afsætning.

 

Der findes mange forskellige muligheder for hjælp og sparring og hos Erhvervshus Sydjylland er de klar til at vejlede din virksomhed omkring eksport og finde netop det tilbud, der gør at I kommer skridtet nærmere et nyt eksportmarked.

 

Søger du en bestemt medarbejder hos Erhvervshus Sydjylland er du velkommen til at kontakte Lene eller Jan for at få den direkte kontakt til en medarbejder hos Erhvervshuset.