DANMARKS PRODUKTIONSCENTRUM

Trekantområdet har i mange årtier været Danmarks måske stærkeste industriregion. Haderslev kommune udgør, som en af de syv kommuner en del af trekantområdet, og er med til at styrke det lokale produktionserhverv. En god infrastruktur og en central beliggenhed er vigtige aktiver for Trekantområdet i kampen om investeringer.

 

Trekantområdet er stærkt specialiseret inden for industri erhverv. Specialiseringen ser endda ud til at stige. Det underbygger Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum. Men det illustrerer også vigtigheden af at sikre gode rammer for industrivirksomhederne, da de er grundlaget for en betydelig del af områdets beskæftigelse og velstandsudvikling.

 

Trekantområdet er således også i dag Danmarks produktionscentrum med langt flere jobs i industrien end i landets største byer og med en central placering, der sikrer, at den største koncentration af industriarbejdspladser er inden for pendlingsafstand.
Dertil kommer, at industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet og er en stærkt medvirkende faktor til, at områdets BNP er det højeste i Danmark efter Hovedstaden.

 

Trekantområdet består af følgende 7 kommuner:

Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.