Er din virksomhed på vej ind i vintertiden med en mindre fyldt ordrebog?

Så er det måske nu du skal opkvalificere dine medarbejdere og dig selv.

Du og dine medarbejderekan deltage i fx AMU-kurser mv. og samtidig få VEU-godtgørelse og tilskud til transport

Får du eller dine medarbejdere udbetalt den normale løn, kan du som arbejdsgiver, får godtgørelse mens medarbejderne opkvalificeres. Tilskuddet til transport, også kaldet befordringstilskud, er en hjælp til at dække udgifter til og fra uddannelsesstedet.

Der kan typisk modtages VEU-godtgørelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår.

For at få VEU-godtgørelse er der en række betingelser, du skal opfylde.

Hvem kan søge?

For at være berettiget til VEU-godtgørelse og tilskud til transport (befordringstilskud), skal du opfylde nogle generelle betingelser:

  • Du skal enten være i arbejde som lønmodtager eller være selvstændig erhvervsdrivende, når du ansøger.
  • Du må som hovedregel ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende.
  • Hvis du har en videregående uddannelse, må du ikke har brugt den de seneste fem år.
  • Du skal have en tæt tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
  • Du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Lyder ovenstående som noget for dig eller dine medarbejdere, så ring til dit lokale jobcenter og hør mere omkring dine muligheder.

Virksomhedskonsulent Morden Hansen: 51 54 21 05
Uddannelseskonsulent Helene Nørgaard: 20 69 16 82

Eller skriv til virksomhedsservice@haderslev.dk

Endvidere er der mulighed for, at få kompentecefondsmidler ved f.eks. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Arbejdsgiverforening mv.

Så der opfordres til, at man som arbejdsgiver også henvender sig der hvor man er medlem og søger råd og vejledning.