Fra Verdensmål til Hverdagsmål

Når du udviser samfundsansvar kan du styrke konkurrenceevnen og forbedre bundlinjen

"Verdensmålene er kun for de store virksomheder"
"Det koster alt for meget at være bæredygtig"
"Alle kan jo sige, at de arbejder med Verdensmålene"

Sådan har du måske hørt nogen sige.. og måske også tænkt selv? Men FN's Verdensmål er ikke til at komme uden om, hvis du vil blive ved med at konkurrere med de bedste på markedet.

I forløbet 'Fra Verdensmål til Hverdagsmål' kan du tænke Verdensmålene ind i strategien og dermed gøre dem til en del af hverdagen.

Sammen med MG Udvikling hjælper vi derfor dig til at sætte ord på det, I allerede gør og ændrer adfærd inden for de områder, som I ønsker at gøre noget ved.

icons rgb 2016 03

icons rgb 2016 04

icons rgb 2016 08

icons rgb 2016 11

icons rgb 2016 12

icons rgb 2016 13

icons rgb 2016 17

Opbygning af et forløb

FØR FØRSTE WORKSHOP

Du får udleveret FN's Verdensmål notesbogen og frem til den første workshop, udpeger du de mål, som I allerede arbejder med, og hvilke I godt kunne tænke jer at arbejde med.

Sammen fastsætter vi også en dato for det første personlige sparringsmøde.

WORKSHOP 1 - FÆLLES KICK OFF

Den 5. september 2022 - kl. 8.30 - 13.00

Vi starter ud med en introduktion til Vækstmodellen, som kommer til at være gennemfående i arbejdet med FN's Verdensmål. Denne præsenteres af Marianne Grønbæk fra MG Udvikling, som også fungerer som konsulent på forløbet. Efter introduktionen skal du selv arbejde med modellen på din virksomhed og finde frem til, hvilke mål du vil arbejde med.

Gennem hele workshoppen kommer du til at vidensdele og få inspiration fra de andre deltagere.

PERSONLIG SPARRING 1

Du får besøg af en konsulent fra HER og en fra MG Udvikling, som hjælper dig med at komme det næste skridt i processen for at gøre Verdensmål til Hverdagsmål.

Arbejdet med de udvalgte verdensmål sættes i gang ude på virksomhederne, og i fællesskab sørger vi for, at den ændret adfærd skaber gode historier.

WORKSHOP 2

Den 10. oktober 2022 - kl. 8.30 - 12.00

Vi deler viden, erfarringer og ideer med hinanden, som vi har fået siden sidst. Herefter arbejder du med dine udvalgte mål ud fra den nye viden og inspiration.

PERSONLIG SPARRING 2

Arbejdet med de udvalgte Verdensmål fortsættes ude hos dig, og i fællesskab sørger vi for, at den ændret adfærd skaber gode historier.

WORKSHOP 3

Den 9. november 2022 - kl. 8.30 - 13.00

Denne gang sætter vi fokus på, hvad der fungerer, og hvordan virksomheden fortsat kan arbejde med Verdensmålene.

Der vil være korte indlæg fra eksterne oplægsholdere og inspiration til, hvor du også kan søge yderligere viden og hjælp.

PERSONLIG SPARRING 3

Arbejdet med de udvalgte Verdensmål fortsættes ude på virksomhederne og i fællesskab sørger vi for, at den ændret adfærd skaber gode historier.

WORKSHOP 4 - KICK OFF TIL FREMTIDEN

Den 7. december 2022 - kl. 13.00 - 16.30

Nu er du klar til at blive skubbet ud over kanten. Alle virksomheder er klædt på til fortsat selv at implementere og gøre Verdensmål til Hverdagsmål på tværs af virksomheden.

EFTER FORLØBET

Der laves cases om de deltagende virksomheder, som har gjort Verdensmål til Hverdagsmål. Virksomhederne vil fungere som ambassadører for nye virksomheder, der ønsker at sætte Verdensmål på dagsordenen.

Jan Hyldal

Kontakt chefkonsulent Jan Hyldal på jan@her.dk, eller på telefon 5151 0750 for at høre mere.

Lene Bræraa

Kontakt udviklingskonsulent Lene Bræraa på lene@her.dk, eller på telefon 5120 0260 for at høre mere.